Velvyslanec = Austrálie = SUCHÁNEK : pomluvy = náprava .......................... 13. X. 2002
Zadostiučinění pro exvelvyslance Suchánka. Hroutí se křivá obvinění a pomluvy !
    Pravdy 
         každému 
                 přejte ....
        Mistr Jan HUS, Praha 1,
        Staroměstské náměstí
        
Osudová  pře  a  pomluvy  spějí  k  rozuzlení :
RNDr. Jaroslav SUCHÁNEK,  poslanec bývalého Federálního shromáždění ČSFR,  úspěšný československý delegát v OSN, pozdější velvyslanec České republiky v Austrálii, byl veřejně pomlouván a lživě obviněn svým spolupracovníkem z velvyslanectví.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR jednalo nedůsledně a  v podstatě i diskriminačně
vůči doktoru Suchánkovi. Proto došlo k soudním sporům, na základě obžalob proti MZV ČR.
Ve prospěch bývalého velvyslance už rozhodly i dva vrchní soudy, v Praze a Ostravě.
Stalo se tak zhruba po čtyřech letech,  koncem letošního září.
Pražský rozsudek zatím nenabyl právní moci.
Vím to ze stručného upřesnění,  které mi poslal RNDr. Jaroslav  Suchánek, ještě před odletem do zahraničí.
                 Ačkoli závažná osočení  velvyslance Jaroslava Suchánka
                                byla  u  nás  široce  publikována,
         nikde  se  zatím  neobjevila  tato  dílčí,  ale  ospravedlňující  informace.