Smrt = elektřina + draci + pouštění  = varování + žádost ................................. 12. X. 2002
Smrtelné nebezpečí od vysokého napětí při pouštění draků.
         Žádost, aby Česká televize i rozhlas
      varovaly před pouštěním draků 
     v  blízkosti  drátů  vysokého  napětí.
  Může tak dojít k smrtelným úrazům !
Žádost ve věci veřejné                                                          Praha sobota 12.října 2002

Č E S K Á   T E L E V I Z E ,    z p r a v o d a j s t v í
Věc : Smrtelné nebezpečí od vysokého napětí při pouštění draků

    Jistě i někdo z vašich elektroodborníků potvrdí, že také provázek, či jiný úvaz, může být
vodičem smrtelného elektrického proudu, při dotyku s dráty vysokého napětí.

    Během dnešní odpolední procházky jsem varoval asi 30 až 40 dospělých i dětí, kteří
pouštěli draky v těsné blízkosti vysokonapěťového vedení, v sousedství Ďáblické hvězdárny.
Uvěřili tomu, co dosud nevěděli , a odešli s dětmi do bezpečnějších  míst.

    Proto se domnívám, že by bylo vhodné opakovaně zveřejňovat varování tohoto druhu,
právě teď, v podzimním období častého pouštění draků. Prevence je lidštější a prospěšnější,
než jakékoli následné
zpravodajství o smrtelné nehodě.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce                Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                           www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                       190 00   PRAHA 9  Českolipská 19    

Doplňující  informace:   
   
  Výše uvedená žádost, odděleně adresovaná  České televizi a Českému rozhlasu, 
     byla odeslána elektronickou poštou
v sobotu 12. X. 2002, v 17:40 hod.