Praha 9 = radnice : výstavba : informovanost : hospodárnost = protest ......... 07.  X. 2002
Nevysvětlené bourání v sídlišti Prosek může být plýtváním i zneužitím pravomocí ....   
      Proč se hloubilo do asfaltu,
    když po obou stranách
            je trávník ?

Aby firma mohla fakturovat
         
víc peněz ?

     Vlevo je dům čp.698-711  v Jablonecké ulici.
        Na konci cesty  je budova prosecké pošty. 
   Bez vysvětlujícího návěští ,   koncem srpna 2002,
    začaly  výkopové práce, které udivily mnohé
    obyvatele z okolí.  
     Škoda, že o  tom mlčí i  Devítka, radniční měsíčník.  Bohužel, je to osud i dalších stavbařských akcí, stejně nepochopitelných. Svědčí o tom následující obrázek a informace:

     Srpnové boření sousedního            asfaltové hřiště,
   aby se jeho plocha znovu
           vyasfaltovala.
                
Proč ?
 Opět bez vysvětlení !
    Asfaltové hřiště, vedle chodníku směrem k poště,
       za domem čp.698-711 v Jablonecké ulici.  
Pouze  s  chatrnou  cedulí  o zákazu vstupu  
probíhalo boření vysokého drátěného plotu, i samotného asfaltového hřiště. Fotografie pocházejí ze 30. srpna 2002.  Zatímco chodník je už kompletní,  ostatní práce jsou ještě  nedokončené. 

                                                                                            Praha pondělí 7. října 2002
Protestní otevřený dopis Úřadu městské části Praha 9
     
Věc: Nedostačující informovanost o výstavbě a podobných činnostech na Proseku

     Žádám vás, abyste změnili dosavadní praxi, která dostatečně nevyužívá radniční 
měsíčník k výstižným zprávám o podstatných činnostech v Praze 9. To by měla být 
priorita, místo
obecně laděných příspěvků, leckdy celostránkových rozměrů. 

    Chudá  je  rovněž  prezentace Prahy 9 na internetu, kde se nevyužívá možnost včasné  aktualizace. Oslovili byste tak zejména mladší lidi, možné budoucí hospodáře a politiky našeho státu.
 
    Jinak jsou liché veškeré moralizující úvahy na téma vypořádání s komunistickou 
minulostí.  Zámlky, mlžení a nezodpovědnost,  jsou jasnými příznaky totalitních praktik, jakéhokoli zbarvení.  O  tohle  určitě  neusilovali  ti,  kterých se dovolávají  slavnostní  
řečníci  dnešního  establishmentu. 

    Ryzím formalismem zavání  toto sdělení  z říjnové  Devítky, na straně 2 =  
            Rada městské části Praha 9 na svém 16. zasedání dne 24.9.2002 mimo jiné schválila
       Stanovisko MČ Praha 9 k dokumentaci pro stavební povolení na IV. provozní úsek trasy 
       metra C, 2. Etapu z Ládví do Letňan. Městská část  nemá zásadních námitek proti vydání
       stavebního povolení pro stavbu metra.
 

Proč nejsou známy důvody, účel a nákladovost ? 
1/ Umístění trasy metra IV.C2 a její vliv na životní styl obyvatel sídliště Prosek ,  
     včetně ohrožení stability svahu i domů v ulici Nad Krocínkou. 

2/  Rozkopání asfaltového chodníku za domem v Jablonecké ulici čp.698-711. Co bránilo
     výkopu v trávě, podél  některé strany asfaltového chodníku ? Bylo by to dražší ?
3/  Odplocení, rozkopání a  znovuasfaltování hřiště, vedle zmíněného chodníku.
4/  Odstranění trávníku a betonování chodníku vedle Vysočanské ulice,ve směru do Ládví,
     u autobusové zastávky Libercká. Je to v místě, kde by v dohledné době mělo začít
     hloubení pro novou  trasu metra !  Nebo je to už součást těchto příprav ?
5/  Zimní plískanice, ale i prudké deště, vytvářejí hluboké kaluže na cestě od autobusové
     zastávky Sídliště Prosek  k  Delvitě. Znamená to ponořené a promočené boty tisícovek
     lidí z této spádové oblasti. Marně jsem na závadu upozorňoval v srpnu,
     při  povodňových  deštích. Bohužel jenom telefonicky, v domnění, že ....

      S pozdravem a s přáním lepších dní                                                                         

                                                                           Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA  9   Českolipská 19
 

Doplňující  informace:   
  
1/ Dopis byl  odeslán elektronickou poštou   sekretariátu Úřadu městské části Prahy 9,  v pondělí  
        7.  října  2002 =  souběžně s  jeho  zveřejněním na internetu. 

  
2/ Mělo by se s tím něco udělat, pane Hubálek, tak mě nedávno iniciativně oslovil soused, pan Otto H.
        Byl to jeden z těch,  kteří mi vrátili prázdný petiční list. Ani se sám nepodepsal. Ale jinak dobře ví, 
       
co  by  se  mělo  dělat.  
        Ujistil jsem ho, že práce sleduji. Dokonce jsem už koupil filma za 69Kč, a pořídil 12 snímků, 
        za 125Kč.  Ale jsem téměř sám, i na tuto akci. Proto vše nejde tak rychle, jak  bych si přál, 
        a jak by bylo třeba.    Pan  soused  pak  pokračoval  dál,   v jedné ze svých  každodenních 
        a  poklidných  procházek.
 
 
  3/ Možné  návaznosti,   lze vyhledat podle  klíčových slov,   na  titulních  stránkách  zpravodajství  
        DOKLAD  ( například z  23. a  28. září  2002 ) ,  nebo podle  rejstříku  pojednávaných osob ( např.
        příjmení  ŘIHÁK, atp.).