Praha : Metro = trasa CIV.2 : ekonomika + ekologie - podezření ............. 23. IX. 2002  
Je třeba lépe zdůvodnit záměry projektu, aby padla možná korupční podezření !  
       Prodlužuje se severní trasa metra 
                kvůli   výstavišti,
   a přilehlým  stavebním pozemkům, 
                      na  úkor 
      původního  řešení, které bylo    
               vstřícné  a  šetrné
   k dopravní  obsluze  vzdálenějších
                  obcí  a  měst ?    
     Plán dopravy, severní část Prahy
     Žádost ve věci veřejné                                                                                            Praha pondělí 23. září 2002

METROPROJEKT  Praha a.s. ,    generální   ředitel    Ing.  Jiří   P O K O R N Ý
Věc:  Posouzení  původní  i  nynější  trasy   pražského metra  IVC.2 

Vážený pane generální řediteli,
    ozývám se  s  odvoláním na naše setkání,  ze čtvrtka 22. srpna 2002.  Tehdy jste navrhl,
kvůli  povodňovému zaneprázdnění, abych přišel  za čtrnáct dní,  až pomine hlavní nápor 
neodkladných úkolů.  Raději jsem počkal  na dvojnásobek doporučené doby a své otázky 

podávám písemně :

1/  Na  čí  podnět  a  kdy  došlo  ke změně původně plánované trasy metra IVC.2  ?

2/  Jaké  byly  hlavní  důvody  ke změně trasy ,  která  vynechává  zabydlené  části  Letňan 
      i Čakovic,  aby  končila  v letňanských  polích,  poblíž  jednoho z pražských výstavišť ?
      Prvotním, a zřejmě důvodným záměrem, bylo téměř přímkové pokračování z Ládví, kolem
      polikliniky na okraji sídliště Prosek, do zabydlených částí Letňan a Čakovic. 

3/  Byly  brány  v  úvahu  následující  skutečnosti ?
    a/  Ohrožení  stability svahu  a na něm  stojících  domů,  při ražení obou tunelů,  zejména
          pod ulicí Nad Krocínkou, případně v jejím těsném sousedství ? 
   b/  Jakou výhodu má zakončení trasy u letňanského výstaviště, které je blíž k provozované
          trase B, než vlastní Letňany a odlehlejší obce =  například  Miškovice,   Vinoř, .... ?
    c/  Jaký je rozdíl  v  peněžních nákladech,  i v časových limitech, 
mezi původní přímkovou
         trasou a konečnou variantou  =   kolem  Vysočanské ulice,  přes ražené pokračování pod 
         domy na vrcholu dosti  příkrého svahu  =  až  do  zatím  nezastavěných polí kolem areálu
         výstaviště ?     

 4/  Jaká  zásadní  opatření mají  chránit  životní  styl  i  prostředí, nejenom během výstavby, 
       ale  i  při zprovoznění  nové trasy metra ?  

5/   Jaká  jsou  rozhodná  data  obou záměrů,  jejich  jednací čísla,  i autoři a schvalovatelé ?

       Mrzí mě nedostačující  informovanost o tak důležitém projektu. Marně jsem už před několika 
měsíci   žádal  starostu  Městské části Prahy 9,  Ing. Vladimíra  ŘIHÁKA,  aby  na  některém 
frekventovaném místě podrobněji seznámil veřejnost s tímto projektem. Ať už názornou maketou, 
nebo technickou dokumentací,  včetně potřebných vysvětlivek .

        S pozdravem a s přáním úspěšné práce                     Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                           www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                       190 00  PRAHA  9   Českolipská  19

Doplňující  informace:   
  
1/ Dopis byl  předán v pondělí  23. září , 8:15 hodin,  sekretariátu generálního ředitele Metroprojektu, 
        v Praze 2, náměstí I.P. Pavlova č.2.  
  
2/ Možné  návaznosti,   lze vyhledat podle  klíčových slov,   na  titulních  stránkách  zpravodajství  
         DOKLAD,  nebo podle  rejstříku  pojednávaných osob.

Pamatujme :
   Politiku, správu věcí společných, nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, 
kteří  je  buď  naplňují, nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do  pondělí 7. října  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx