ČT = zpravodajství = pohodářství + neúcta : čeština : přesnost ! ............... 23. IX. 2002
Matení pojmů i pohodářství v duchu TV " stávky " = uvězněn díky Castrovi, ..... !

Protest ve věci veřejné                                                       Praha pondělí 23. září 2002

Ředitel  zpravodajství  České  televize ,  Ing.  Zbyněk  H O N Y S
Věc: Zavádějící terminologie a matení pojmů ve večerních zprávách 23.IX.2002

Pane řediteli, 

1/     Jaké stanovisko zaujmete k tomu, že ve večerním zpravodajství se bez zpochybňující doložky hovoří o Ostrovu svobody, nebo říká,  že  disident  byl  uvězněn  díky   Castrovi ?
 

     
Je to podobné matení pojmů, i neúcta k mateřštině, jako když v době televizní krize, 
na přelomu roku 2000/2001, elitáři zavádějícně masírovali veřejné mínění výrazem stávka  
      

Podpůrný argument, vůči ledabylým, atp. =
    z PEROUTKOVA Demokratického manifestu (str.70)
   
" ....  Když propagandista po dlouhou dobu zacházel se slovy svým způsobem, důvěryhodnost slov mizí, řeč přestává být spolehlivým komunikačním
prostředkem
, společnost se rozdrobuje.
Pod povrchem připraven čeká
chaos.
...
." 

2/  Vícekrát jsem Vás e-maily informoval o podobných nešvarech v práci České televize, 
včetně jejího zpravodajství. Zejména se to týká netečnosti k soustavnému poškozování pietního místa Janů PALACHA  a  ZAJÍCE,  pod svatováclavským sousoším.
       Zajímalo by mě, proč i Česká televize ignoruje takovéto podněty ? 
       
       

   
                  S pozdravem a s přáním lepších dní,                                                                                                                                                                          Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                    
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
 


Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou, souběžně se zveřejněním.
2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.      

Pamatujme :
Politiku = správu věcí společných = nedělají hlásané ideje, ale lidé , 
kteří je  buď  naplňují , nebo je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí  7. října 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx