Poštovné : Německo = zlevnění  ; ČR =  zdražování + mlčení ......... =17kB= ..18. IX. 2002
U nás od září opět vyšší poštovné, v Německu ohlášeno zlevnění, od  1. ledna 2003  
      Proč Česká pošta opakovaně zdražuje, 
           když  jinde  mohou   zlevňovat ?

  Proč o této skutečnosti mlčí naše média?


Jak odpoví  ministr  dopravy a spojů,  i  ministr  financí ?
Dopis ve věci veřejné                                                                                  Praha středa 18. září 2002

Ing. Milan ŠIMONOVSKÝ, ministr dopravy a spojů České republiky

Mgr.  Bohuslav   S O B O T K A ,   ministr  financí  České republiky

Věc: Česká pošta a zlevnění poplatků v Německu od 1. ledna 2003

Vážený pane ministře,
 
     v rozmezí dnů 10. až 12. září 2002  hlásila německá televizní stanice 3sat,  ve  hlavním
večerním zpravodajství,  že od 1. I.  2003  dojde ke zlevnění  poštovného,  jak u dopisů, 
tak u  dopisnic.
 
     Srovnání s postupným  zdražováním poštovného v České republice, dokonce se 
stejnou  základní sazbou   Kč 6,40  u dvou  odlišných  druhů  nejběžnějšího  typu  zásilek,  
navozuje mnohé otázky.

      Byl bych rád, a považuji to za potřebné, kdybyste zaujal stanovisko k této skutečnosti,
která u nás ztěžuje a zhoršuje písemný styk mezi lidmi. 

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                              Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                       
www.volny.cz/doklad -hubalek
                                                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

 

Doplňující  informace:   
  
1/ Dopis byl ve dvojím provedení. Dopisy měly sice shodný text, ale samostatnou adresu příslušného
         ministra.  Byly předány jejich podatelnám  . Zde jsou adresy zkopírovány dohromady. 
   2/ Na Ministerstvu dopravy a spojů jsem vyslechl námitku, že tato záležitost nepatří jim, ale ministru
        financí. Tož jsem ukázal i dopis, který nesu do Letenské ulice. Hlavně jsem však připomněl, že pod
        dopravu a spoje nepochybně patří také Generální ředitelství České pošty. Právě proto jsem si 
        připravil shodný dopis pro ně, i pro dalšího resortního ministra.  
  
3/ Zpětně jsem pročetl noviny, až k pondělku 9.IX.2002 = Blesk,týdeníky Ekonom a Euro,Haló noviny, 
         Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes,Právo, týdeníky Reflex, Respekt, Týden,
         Večerník Praha =
aniž bych k německému zlevnění poštovní služby našel sebemenší informaci. 
         Natož  jakýkoli  komentář.  Se stejným výsledkem jsem pochodil také na internetu.    
   
4/ Ptal jsem se několika kvalifikovaných lidí, ale rovněž  nepamatovali, že by české televize referovaly
         o plánovaném zlevnění poštovních tarifů ve Spolkové republice Německo. 

   5/
Prakticky každý,  s kým jsem o poštovném  mluvil ,  nepovažuje  české zdražování  za okrajovou 
         záležitost, nehledě na  blížící se vánoce a Novým rok ! O to víc udivuje ohlášený záměr německé
         německé  pošty,  i  zdejší  netečnost.

   6/
Možné  návaznosti, také o působení našich sdělovacích prostředků ,  lze vyhledat podle 
         klíčových slov,   na  titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD,  nebo podle  rejstříku  
         pojednávaných osob ( příjmení generálních ředitelů, šéfredaktorů, atp.).

Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 29. září  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx