Senát= 2002= HUBÁLEK= kandidatura= neúspěch= fakta + hodnocení.. 15. IX. 2002
Obětaví lidé pomáhali proti množství lhostejnosti, nevraživosti, závisti  i strachu !

Úvod  k  statistickým  údajům.
Zveřejnění  přesných  údajů  o  volební  kampani, ve všech jejich úsecích, nebývá zvykem a ochuzuje 
objektivní a dostupnou informovanost, nejenom o peněžních zdrojích,  ale také o výdajích na všechny 
související akce. 
Taková fakta osvětlí skutečný stav, spíš než  rétorické analýzy, bez číselné dokumentace. 
Uchazeči o zvolení do zastupitelských funkcí, ale i badatelé,  takto získávají nezkreslený obraz, 
svědčící o současném rozpoložení, i když v jednom z volebních obvodů. Na závěr pak připojuji
doplnění a hodnocení toho, co považuji za podstatné a neopominutelné. 

                             Peněžní zdroj a výdaje:

Veškeré výdaje byly okamžitě propláceny z vlastních úspor,  jejichž  zdrojem  jsou  pouze  starobní  důchod  a  zákonné odškodnění  politického vězně režimu  KSČ.
    Položka      Počet      Cena
     xeroxové letáky      1000 kusů      372 Kč
    tisk  letáků     5000 kusů   5000 Kč
    plastová  propagační 
    tabule 95 x 72 x 0,5 cm 
         1 kus   1052 Kč
   Celkové  výdaje za tři  položky   =  6 424 Kč.
   Poznámka = Všichni  aktivisté pracovali bezplatně.

         Podpisová akce:

  Sběrači     platné  podpisy     % množství             Časové rozmezí
   Bohuslav  HUBÁLEK           141           39,5    19.VII. až 19.VIII.2002
   18 aktivistů           216           60,5    19.VII. až 19.VIII.2002
   15 aktivistů, formálních                0             0,0      19.VII. až 19.VIII.2002
   Součet = celkem            357         100,0     19.VII. až 19.VIII.2002
Poznámka = 
 
A/ Od 13. srpna jsem vyzýval  k  ukončení sběru podpisů,  protože pokračovaly  silné
        povodňové deště.
  B/ Přípravným a zabezpečovacím pracím jsem věnoval celkem 42 hodin, osobnímu sběru
        141 platných podpisů 31 hodin = cca 4,5 podpisu/ hodinu. Podobnou zkušenost měli
        i další aktivisté. Průběžně jsem se od nich dovídal, že nikomu se nesplnila představa 
       o zájmu svého okolí. 
  C/  Pět z osmnácti aktivistů nasbíralo celkem 152 podpisů.  Nejúspěšnějšími byli: 
        pan Zdeněk Havlík = 39 podpisů,  paní N. S. = 28 podpisů,  doktor A. S. = 26 podpisů,
        paní H. H. = 23 podpisů, doktor V. G. = 19 podpisů, pan. J. A. = 17 podpisů.

Odezva  občanů.
Vstřícnost  a podpora
se projevila u menší části. Byli to lidé, kteří věděli o koho jde, 
a pamatovali. Tuto zkušenost jsem získal nejenom  v panelových domech sídliště Prosek,  
ale i při sběru podpisů  na zastávce autobusů, v centru sídliště. Právě tam se podepisovali 
i lidé z jiných částí Prahy v domnění, že mi pomohou, už kvůli dřívější práci. Pohovořili jsme, 
ale jejich podpis jsem musel přeškrtnout. Byl neplatný pro volební obvod č. 24. 
Lhostejnost a přezíravost, takový byl prvotní přístup podstatné části oslovovaných. Později
jsem  stál  u jasně viditelné agitační tabule a nechával míjet takové "nevidoucí".  Aniž bych
je oslovoval. V následujících dnech jsem hovořil jen s těmi, kteří alespoň pohledem projevili 
náznak zájmu. Ale ani tehdy nebyl značný úspěch, což se projevuje v počtu získaných podpisů. 
Nevraživost i zloba a závist, v neskrývané podobě, byly méně častou odezvou. Vždy však byly 
spojené s očividnou neznalostí a se zřetelnou zlobou. To dokumentovaly výroky "znalců", kteří populisticky tvrdili, že  Politika  je  svinstvo, atp.  Nic neplatily věcné argumenty, včetně toho, 
že stále bydlím v jednogarsonce, která je mým jediným majetkem. Také vykonaná práce nic 
neznamená. Neodpustitelně jsem se " provinil " =  dotyční  nebyli  poslanci,  já ano :
To sis nahrabal málo, že tam lezeš znovu
( bývalý dobře zaopatřený spoludělník  ze stavebního
podniku, který by se sám cítil na poslance a "bezpracný" plat  ). 
Kdybyste si dal pokoj a nechal to mladým  ( úřednický typ, pětašedesátiletý pán,  člen ODS,
jak sám řekl ). Na závěr  kratší diskuse však prohlásil : za ty peníze bych to dělal taky.  Rázem 
zapomněl na  počáteční mentorování,  vůči svému vrstevníkovi. 

Obavy,  až  strach,  že na obecním úřadě půjde zjistit z podpisových listin, že mě podporovali. 
Tohle mi řekli tři sběratelé podpisů. Ten čtvrtý sice odevzdal víc než desítku podpisů, ale jeho
vlastní podpis na listině chyběl ( často mluvívá o panující neserióznosti a špiclování ). 
Mělo rovněž zaznít: Známe ho. Při volbách mu odevzdáme svůj hlas, ale teď nic nepodepíšeme. 
Někteří antikomunisté, političtí  vězni režimu KSČ, se projevili jako někteří občané, kteří se sice nedostali do věznic a lágrů, ale rovněž  žili v zadrátované zemi.  
Nynější kapitán policie v.v., pan Jaroslav  Dolejš, kdysi odsouzený k trestu smrti, se přede mnou 
zapíral, ačkoli jsem mu vícekrát pomohl užitečnou radou, například ohledně peněžního odškodnění.  
Před lety jsem mu zdarma opravil zvonek u bytu. Dnes ho zřetelné zvonění nepřiměje otevřít dveře.
Před několika dny mě nechtěně potkal.  Začal se vymlouvat,  začal " zatloukat, zatloukat, zatloukat " . 
Pan M. B., se rovněž dověděl, že ruším podpisovou akci. Hned mi 14. srpna telefonoval, ať mu dám 
podpisové archy, že sežene dvě stovky podpisů. Poděkoval jsem a připomněl mu,  že po vlastním podpisu musel odjet na chatu, a teď najednou obsáhne dvě stě lidí  ? 
Blíže neurčený pan Jiří LUKÁČ z Kladna,  zřejmě bývalý politický vězeň,  mi poslal následující 
e-mail z Prahy, v úterý 3. září 2002. Text překopírovávám s češtinářskou hrubkou  v příčestí 
minulém činném = slovní vazba  občané ... prokoukly.  Stejně jako nesprávně napsané příjmení 
bývalého ministra Jiřího DIENSTBIERA. 
Tohle by jistě neudělaly,  " desítky schopných a nadějných politiků " =  těch, které propaguje 
pan Jiří LUKÁČ ve svém e-mailu. 
Takhle může jednat  jenom  ten,  kdo nevnímá  fakta,  nectí  mateřštinu a  zodpovědný  přístup. 
Politika, narozdíl od politikaření,  nespočívá v soustavných návštěvách rautů,  v  osahávání  slečen 
na  přehlídkách rozličných  Miss,  ani  v samoúčelných zahraničních cestách,  nebo v  populistickém  pózování .     
Proto už bez  dalšího uvádím kopii obdrženého textu :

Pane Hubálku

Pochopil jsem Váš neskonalý a bolestný žal, že jste nebyl zaregistrován pro volby do senátu.
Vím, že Vás krátkodobě namlsalo bezstarostné a velmi dobře na tu dobu zaplacené poslancování za tzv. OF v parlamentu v letech 1990 až 1992. Že jste nesehnal tisíc podpisů na podporu Vaší kandidatury do senátu to se ani ned
ivím.Občané totiž konečně prokoukly co to bylo tzv. OF připravované dávno před listopadem 1989 v Thákurově ulici za pomoci tzv. disidentů -Obrody tj. bolševiků z 50-tých let vypadlých
z KSČ při čistkách po srpnu 1968.Moji přátelé se mnou sebrali za totality
víc jak 5600 podpisů proti ekologicky závadné stavbě během 14 dní.Dále si vzpomeňte jak jste radostně a rozechvěle zvedal 
v hlasování o volebním zákonu pro volby 1990 v parlamentě ručičku a přitom jste jasně věděl.že je to zákon nedemokratický a neotota
litní díky navržené 5% hranici bývalými soudruhy Rychetským a Dinstbierem!Tato 5% hranice vyloučila desítky schopných a nadějných politiků stát se poslanci bez temné minulosti.A naopak umožnila zasednout do poslaneckých lavic bolševikům z padesátých let OF-Obrody.Ta
kže na závěr pro Vás "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě!"

Užívejte si v klidu důchodu a o prebendě si nechte už jenom zdát!    
                                                                                         Jiří Lukáč  Kladno


Z Á V Ě R.
Nepociťoval jsem neskonalý a bolestný žal, když jsem skončil ve Federálním shromáždění ČSFR. 
Na základě získaných zkušeností jsem během následujícího roku, jako důchodce, inicioval a podílel 
se na uzákonění 20 let nepromlčení trestných činů privatizačních, atd. Průkazná dokumentace o tom 
je v archivních záznamech Poslanecké sněmovny  i na stránkách zpravodajství DOKLAD. 
Podobně je to s neúspěchem  podpisové akce.  Pokračuji v započatých iniciativách pro nápravu věcí
společných. Dosažená řešení naplňují pocit užitečnosti a mohou být příkladem nejenom pro malověrné, ale též výzvou pro ty, kteří z jakýchkoli důvodů neplní to, co by - při dobré vůli - dělat měli a mohli. 
Poslední dny mě navíc obohatily o poznání dalších dobrých přátel,  ale i o zkušenost opačnou. 
Jenže ani to není na škodu.  Daleko lépe vím, kdo je kdo, kde nemám neplýtvat svými silami, a jaké 
jsou ty skutečné priority.    

Doplňující  informace:   
  
1/ Možné  návaznosti  lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných osob, nebo podle  klíčových slov,  
        na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména z 1.IX.2002.
  
2/ Vlivem technické chyby došlo k zablokování této stránky při jejím otevírání ze zářijové nabídky. 
        Odstranění si vyžádalo více času, než jsem předpokládal. Omlouvám se za toto technické selhání.  

Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 29. září  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx