Senát= 2002= HUBÁLEK= kandidatura= neúspěch= okolnosti ........ 01. IX. 2002
"Znalci" i zklamaní nerozlišují pojmy a rozhořčeně  tvrdí "Politika je svinstvo!"

Záměr  petice  pro  kandidaturu  do  Senátu  ČR
O
bstarání tisícovky podpisů s adresami, potřebných pro registraci kandidáta. Na základě 
těchto  příjmení a  adres osobně oslovit dotyčné i jejich přátele. Ti by pak ve svém okolí 
získávali  další  příznivce mezi  lidmi  nelhostejnými.  Východiskem  byly  
tyto základní 
předpoklady :
    1/ Lidé nespokojení  se stavem  současné  politické praxe  účinněji přesvědčí ve svém  
          okolí,  než  inzeráty  a  letáky  ve  schránkách bytů.  
      2/ Pro podpisovou akci postačí,  když třicet lidí získá 35 dalších, aby se dosáhlo i menší 
           rezervy signatářů, nad potřebný tisíc.
      3/ Předvolební  osobní setkávání  se signatáři  a dalšími  zájemci.  Zejména odpovědi 
          na jejich dotazy = během srpna,  září a října,  příznivě ovlivní  volební  výsledek.  

Průběh a  souvisejících akce
   
Teprve po vyhlášení úmyslu kandidovat, 18. července 2002,
jsem zahájil zabezpečovací
akce a oslovil všechny, kteří už dříve se sympatiemi projevovali zájem o moje občanské aktivity.
      Bylo nás celkem třicet čtyři, kteří jsme sbírali podpisy,  vybaveni xeroxovaným letákem  
pro každého, s kým se hovořilo. Tiskárna totiž měla delší dodací lhůtu, a tak 5000 letáků jsem 
přivezl ve dvou kufrech  až  7.srpna dopoledne.  Zatím však  plně stačilo  tisíc  xeroxovaných 
listů.  Ať už byly  v původní verzi  z 18. července, nebo v té  pozdější,  pro  konečnou 
tiskárenskou korekturu = ze 6. srpna, na internetu. 
     Těžištěm akce bylo sídliště Prosek ( cca  30 000 obyvatelů ) , kde bydlím třicet dva roků. 
Nezanedbával jsem ani jiné části volebního obvodu č.24.  Například  Horní Počernice,  Kbely,
Satalice, Újezd nad Lesy, Vysočany. Ale i jinam zasahovala dílčí aktivita několika sympatizantů.
Průběžně  jsem se však od nich dovídal, že nikomu se nesplnila představa o zájmu svého okolí. 


        Proto s agitační tabulí na frekventovaném místě, 
        
u stanice autobusů Sídliště Prosek, jsem získával
        další podpisy navíc , ve dnech  6. až  9. srpna 2002.
        Při tom jsem zvažoval další  možné varianty, které 
      by  ulevily  náročnému  nasazení  ochotných  lidí.

     Přínosem  mohlo  být   otištění  dvojrozhovoru  v  týdeníku  Mladý  svět,  ke  kterému však  
nedošlo. Jednalo se o shodné otázky dvěma nestranickým kandidátům ze stejného volebního 
obvodu, z nichž jeden  je zámožný,  druhý  je nezámožný.  Otázky jsem zodpověděl  redaktorce 
Marii  KUDRNOVSKÉ   6. srpna,  v Poslanecké sněmovně.  Potom  redakční fotograf udělal 
několik doprovodných snímků.   V následujících dnech jsem se dověděl,  že dvojrozhovor  
má vyjít v úterý 13. srpna 2002, v čísle 33. 
      Dvojrozhovor kandidátů nevyšel, ale místo něho byl zveřejněn čtyřstránkový rozhovor 
s profesorem  PhDr. Zdeňkem ZBOŘILEM, na téma  extremismus.
Podobně 20. srpna Mladý svět č. 34 otiskuje toliko jednostránkový rozhovor s moderátorkou
České televize, paní Marcelou AUGUSTOVOU.  Souběžně s aktuální povodňovou reportáží.
     
Jenže  okolnosti  a  čas,  zejména  když  nastaly deště,  neumožnily
očekávaný  výsledek.

     Za další přijatelné východisko jsem považoval podporu  registrované politické strany,  která 
zastává shodné zásady na životní styl a mohla by zaštítit mou kandidaturu, aniž bych potřeboval  
tisíc podpisů. Volební kauci 20 000 Kč bych uhradil sám.
     Zjištění  existujícího  stavu  mě  však vedlo  k  zavržení  takto  zabezpečené  kandidatury.  
Teprve až  po ukončení  předběžného rozhovoru  jsem si  uvědomil  politické  zařazení  pana  
Daniela  KVASNIČKY, na něhož jsem byl odkázán,  jako na  koordinátora  malých politických  
stran.   Ve své  novinové  databance  jsem si  ověřil,  že patří  k těm,  kteří  své  intelektuálství  
a  touhu po  společenském uplatnění   nepodmiňují znalostí  mateřského jazyka,  výkladových  slovníků, politické literatury. Zmatečně byli schopni tvrdit, že práce s okupovanými výrobními prostředky   České televize  je  stávka !
                                                              


Proto došlo k následující korespondenci

1/  E- mail odeslaný ve 21: 55
      Dopis ve věci veřejné                                                          Praha neděle 11. srpna  2002

           Ing. Petr  ŠTĚPÁNEK
          Vážený pane inženýre,
                děkuji za Vaše informace ohledně možného sjednání kandidatury do Senátu ČR,
            až po konzultaci s panem Danielem KVASNIČKOU. 
                 Po  našem telefonátu  jsem  si  uvědomil,  že bych  byl  také  ve  společenství 
            a  za  podpory  Strany Naděje. 
            Vůči jejímu působení mám trvalé výhrady.  Bylo  by  nepoctivé upustit od svých 
            zásad,  kvůli  snadnější  registraci  na  volební  lístek,  byť asi  těžko  seženu 
            potřebných  1000  podpisů, do 20. srpna  2002.  Přesto děkuji  za snahu  přispět
            k  případné dohodě.  Stejnopis posílám  i  panu  Kvasničkovi. 
                 S pozdravem a s přáním hezkých dní              Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                     
190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

2/  E-mailová odpověď z 11. srpna, 23:58 hodin.
      
     Vážený pane, neznám Vás. 
           Kandidaturu do senátu zvažuje pan Dr. Slavomil Hubálek,  kterého je ochotna strana 
           Naděje podpořit.  Prosím, vymažte si mě ze svého adresáře.  Děkuji             
                                                                                                                                 Daniel Kvasnička 


 Ukončení  neúspěšné  podpisové akce 
  jsem začal ohlašovat počínaje  úterkem  13.  srpna  2002, když pokračovaly husté deště.   
  Přesto  poslední  podpisy  pocházejí  ještě  z  pondělí  19. srpna  2002. 
      Doplňující  informace:   
         
1/ Omlouvám se za jednodenní zpoždění uvedených  informací, vlivem souhry  potíží.
         
2/ Další podrobnosti  a souvislosti, i jiná zpravodajství, chci zpracovat nejpozději do 
               poloviny září. 
 
        3/ 
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle 
                klíčových  slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství  DOKLAD, zejména  leden 
               a únor 2001 = televizní  krize, tehdy propagandisticky protěžovaná, údajná
stávka.  

Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 15. září  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx