PALACH + ZAJÍC = odpůrci - komunismus = poškozování + mlčení ....... 21. VIII. 2002
Funkcionáři a sdělovací prostředky jsou lhostejní k devastaci tradičního pietního místa ! 
    
 Současný stav.Jen deska
 bez jmen, bez fotografií
                      Je  21. srpen  2002. 
    Takto je poničeno tradiční pietní místo na Václavském náměstí.
     Soustavně se ztrácejí podobenky Janů PALACHA a ZAJÍCE ,
    za netečnosti  sdělovacích prostředků,  i  pověřených  činitelů !   
                           
 
   
 
Původní,působivá podoba
         Obličeje  dvou  mladých  lidí, 
                a  jejich  sebeobětování,  
            názorně usvědčují z nepravdy
              nostalgické vzpomínky na 
                   zlatý komunismus ! 
    
 
 
   Náhradní, abstraktně vyumělkované kamufláže, na méně frekventovaných místech =
                                        
" sejde  z  očí,  sejde  z  mysli ! " 
              
   Pod rampou Národního muzea.  Miniaturní jména
    Janů PALACHA a ZAJÍCE, na rameni kříže.
                    Pod Petřínskou strání, v Praze 1,
                  = pasivita místo odporu a odboje =
   Projekt pro jiný účel, zde zpeněžený za 7,5 milionu Kč!
                   
 
Předseda SBPV 1948-1989,  pan Stanislav STRÁNSKÝ, obratem odpověděl na stížnost  
ve věci veřejné, ohledně devastace tradičního pietního místa Janů PALACHA a ZAJÍCE, 
odeslanou  v neděli 11. srpna  2002 =  
Vážený pane Hubálku.
K věci ohledně pietního místa na Václavském náměstí.
Pokud jsme my, ˇčlenové Sdružení bývalých politických vězňů, starali o Vámi uváděné pietní místo, tak bylo vždy důstojně upravené.
V roce 2000 jsme projednali záležitost další "údržby" pietního místa s panem starostou Prahy 1 ing. Bürgemeistrem, který slíbil, že pietní místo bude v rámci Prahy 1 udržovat včetně celého Václavského náměstí. Na to má rozpočet.
My, jako Sdružení, nemáme finanční prostředky pro financování zmíněného místa.
V Praze dne 12.8.2002                                                 Stanislav Stránský

Starosta Městské části Praha 1, Ing. Jan BÜRGERMEISTER,  prostřednictvím své 
spolupracovnice
nechal poslat pouze prázdný list, bez jakéhokoli vysvětlení 
páchané devastace.

Na text, zde také zveřejněný 11. srpna, vůbec neodpověděli :
gen. ředitel České televize,  pan Jiří BALVÍN
předseda  KPV ČR,  JUDr.  Stanislav  DROBNÝ
gen. ředitel Českého rozhlasu,  Ing. Václav  KASÍK

primátor  hl. m. Prahy   RNDr.   Igor  N  Ě M E C
                                                                  

Doplňující informace:
1/ Dnes,  mezi 11:00 až 11:20 hodin,  proběhla  vzpomínková  akce před budovou  Českého rozhlasu, 
     v Praze 2, Vinohradská 12,  spojená s  kladením věnců a se slavnostními proslovy. Nevěrohodně zněla 
     většina projevů, několik stovek metrů od poškozeného  pietního místa na Václavském náměstí .  Také
     o hodinu později tam vytrvale chyběly podobenky těch, kteří svou čestnost splatili cenou nejbolestivější.
     Průvodkyně tam vyprávěla početné skupině cizinců , kdo to byli Jan PALACH, Jan ZAJÍC .... Pod rampu 
     Národního muzea  nešli .... !
 
2/ Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.  Například 11.VIII.2002,  jakož i v rejstříku 
     osob, v souvislosti s příjmeními  BÜRGERMEISTER Jan =  starosta Prahy 1,  DROBNÝ Stanislav
      = předseda KPV ČR,  NĚMEC Igor = primátor Prahy, ....
Pamatujme :
   Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám zveřejnit  nejdéle do 31. srpna  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx