Pieta = odpůrci  - komunismus = poškozování = lhostejnost  ..................... 11. VIII. 2002
Zmizely kříž a podobenky dvou studentů, odpůrců režimu KSČ.   Prominenti  mlčí ! 

 
   Komu vadí   tradiční pietním místo, 
        v centru hlavního města ?

       Proč  k  jeho devastaci  mlčí 
      primátor,  starosta  Prahy  1, 
  oficiální představitelé polit.vězňů,
   veřejnoprávní rozhlas i televize ?

     Praha 1,Václavské náměstí       V neděli 11. srpna 2002 chybějí nejen fotografie, ale i březový kříž !
...... Stížnost  ve věci veřejné                                                                             Praha  neděle 11. srpna  2002

Primátor  hl. m. Prahy   RNDr.   Igor  N  Ě M E C,
starosta Městské části Praha 1, Ing. Jan BÜRGERMEISTER,
předseda  KPV ČR,  JUDr.  Stanislav  DROBNÝ,
předseda SBPV 1948-1989,  pan Stanislav STRÁNSKÝ,
gen. ředitel Českého rozhlasu,  Ing. Václav  KASÍK  
gen. ředitel České televize,  pan Jiří BALVÍN
Věc:  
Zodpovědnost a péče o tradiční pietní místo na Václavském náměstí

    V červenci opakovaně zmizely z tradičního pietního místa  podobenky, dnes i březový kříž! 
Co  s  tím  uděláte ?   Jsou  vaši  spolupracovníci  neschopní,  nebo  zcela  lhostejní ?  
Nebo  tu 
působí   kompromitujícími  materiály  StB   či   KGB   =   dosud   neznámé ?
   Jinak nejde vysvětlit, že přes všechna upozornění a výzvy,  dopouštíte  mlčení  a  nečinnost  
kolem  symbolů  mládí a protikomunistického odporu.  Ti  hoši  neobětovali život za politické 
čachraření  a  bezostyšné  kořistnictví  neupřímných  sebezviditelňovačů. 
    Kompetence i prostředky vám svěřené  dovolují  jednat  na  úrovni  21. století,   pokud svou 
funkci  berete zodpovědně.   Dosavadním  přístupem  porušujete  ustavující  pravidla  svých 
organizací,   politickou  i  občanskou  etiku.   Bohužel,  děje  se  tak  už  delší  dobu.
    Svá tvrzení mohu opřít o dokumenty,  zveřejňované  v internetovém zpravodajství DOKLAD,   
od roku 2000.   Mnohé z nich  jsou  dopisy, které souvisejí i s touto záležitostí.  Byly adresovány 
vám, nebo vašim složkám. Odezvou je však mlčení,  nebo úhybné mlžení.  
    Jménem tatínkovým,  kterého  komunisté  popravili  18.VII. 1949,   ale  i  jako  vícenásobný 
politický vězeň režimu KSČ, žádám příslušná vysvětlení, včetně informací o přijatých opatřeních.


       S  pozdravem a s přáním konstruktivního jednání  
                                                                                                   
Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená stížnost byla poslána elektronickou poštou všem adresátům, s příslušným 
      oslovením  =  souběžně se zveřejněním textu  na internetu,  v neděli  11. srpna  2002. 
2/ Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.  Například v rejstříku osob, v souvislosti 
     s příjmením  BÜRGERMEISTER Jan =  starosta Prahy 1, DROBNÝ Stanislav = předseda KPV ČR, 
      STRÁNSKÝ Stanislav = předseda SBPV.
Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám zveřejnit  nejdéle do 21. srpna  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx