Pieta = odpůrci + oběti - komunismus = poškozování = stížnost ................ 22. VII. 2002
Z pietního místa opět zmizely podobenky dvou studentů, odpůrců režimu KSČ.

 
   Komu vadí podobenky dvou mladých
            odpůrců  režimu  KSČ,
       na  tradičním  pietním  místě, 
           v centru hlavního města ?

   Kdo zodpovídá za důstojný vzhled
     tohoto působivého památníku ?
          Jaká je jeho budoucnost ?

      Praha 1, Václavské náměstí    
...... Stížnost  ve věci veřejné                                                                          Praha  pondělí  22. července 2002

ÚŘAD   MĚSTSKÉ   ČÁSTI   P R A H A   1 ,    odbor   územního   rozvoje
Věc: Zodpovědnost a péče o tradiční pietní místo na Václavském náměstí
Na vědomí a k vyjádření = KPV ČR + SBPV 1948-1989

Z tradičního pietního místa opět zmizely  podobenky Jana PALACHA a Jana ZAJÍCE.  Nebyly tam
včera, nejsou ani dnes. Bohužel, stává se to častěji. Nehledě na další  rozličná narušování důstojného
vzhledu tohoto působivého památníku.  

Konfederace politických vězňů ČR, ani Sdružení bývalých politických vězňů 1948-1989, neprojevují
potřebnou iniciativu k ochraně nejpůvodnějšího a spontánního  ztvárnění  přirozené úcty. 
O tom problému mlčí i jejich internetové stránky, nedávno zřízené. 

Žádám tedy o vaše závazné sdělení =
Kdo  zodpovídá  za  péči  a  za stav
tradičního pietního místa? Tím spíš, že je daleko více navštěvo-
vaným památníkem  odpůrců  a obětí  komunismu,  než  obě pozdější  zástupná řešení.
 
Jaká je plánovaná budoucnost tohoto pietního místa, včetně případných architektonických úprav
a zabezpečení ?

       S pozdravem a s přáním lepších dní
                                                                                                     
Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená stížnost byla poslána elektronickou poštou adresátovi. Rovněž oběma organizacím 
      politických vězňů režimu KSČ, na vědomí i k vyjádření  =  souběžně se zveřejněním  na internetu,
      v pondělí 22. července  2002.
2/ Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.  Například v rejstříku osob, v souvislosti 
     s příjmením  BÜRGERMEISTER Jan =  starosta Prahy 1, DROBNÝ Stanislav = předseda KPV ČR, 
      STRÁNSKÝ Stanislav = předseda SBPV.
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  čtvrtka  1. srpna  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx