Média = redakce : PSP ČR  = kořistění + výhody  = žádost .......... 21. VII. 2002
Prosadí noví poslanci zákon a etiku proti diskriminaci podnikatelů v PSP ČR? 
..... Žádost  ve věci veřejné                                                                                Praha neděle 21. července 2002

Stálá komise  Poslanecké sněmovny  pro  práci  Kanceláře Poslanecké sněmovny
Věc:  Nedodržování zákonů a etiky v PSP ČR =  diskriminace řadových podnikatelů 

Vážení, 
    obracím se na vás s nadějí, že kvalifikovaně vyřešíte problém, který popisuji na následujících 
řádcích. 

Bezvýsledné  byly  vícekrát  opakované  žádosti  ve  3.  volebním  období,  ohledně diskriminovaných 
nemediálních podnikatelů  =  nájemců prostor v budovách PSP ČR. Ať už jsem je adresoval tehdejší  
Stálé poslanecké komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,  nebo i  tehdejšímu předsedovi
PSP ČR,  prof. Václava  KLAUSOVI. 
Přitom se jedná o etickou a ekonomickou záležitost  =  trvalá diskriminace a každoročně asi jeden
milion korun  =  z rozpočtu PSP ČR. 
Řadoví podnikatelé v podloubích PSP ČR totiž musejí ze svého platit provozní náklady = nájem, 
elektřinu, teplo, telefony.   Avšak  podnikatelé z  mediální oblasti  za totéž  nedají ani  jeden halíř.

Informativní popis dosavadní situace v PSP ČR:
Předřazením volacích karet u čtyř telefonních aparátů
,v předsálí hlavní jednací síně PSP ČR, bylo 
od 30.března 2001 zamezeno bezplatným hovorům, na účet Sněmovny.  Jenom za první  měsíc, t.j. 
duben 2001,  bylo tím dosaženo úspory 14 020 Kč.
Doporučenými dopisy jsem vyzval šéfredaktory hlavních deníků, aby úsporné opatření zaznamenali,
ale též následovali tím, že budou platit za telefonáty svých  redaktorů, kterými zatím zatěžují rozpočet
PSP ČR. Neodpověděli, nereagovali. 

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny nechtěla brát 
v úvahu = 
1/
Jednací řád PSP ČR v §117 jednoznačně říká, že bezplatné služby poskytuje Kancelář PSP
    ČR toliko orgánům a funkcionářům  Poslanecké sněmovny, poslancům a jejich klubům.
2/ Protizákonně tak existuje diskriminační rozdíl mezi soukromými podnikateli z oblasti 
     soukromých médií, a ze sféry jiných soukromých služeb, jako je prodejna oděvů, atp.
3/ Při eventuální odvetné blokádě informací  z PSP ČR,  ze strany soukromých  sdělovacích 
     prostředků,  existují zákony o Českém  rozhlasu, o České  televizi, o České tiskové kanceláři. 
    A že tyto veřejnoprávní organizace jsou  ze zákona  povinny  podávat pravdivé a vyvážené 
    informace. Tedy též o dění v zákonodárném sboru.
4/ Dosavadní praxe PSP ČR, ve svých důsledcích, je zatěžujícím  precedentem a hrozbou  pro 
    rozpočty  krajských zastupitelstev = ve vztahu  k místním  žurnalistům = k vytváření nezákon- 
    ných výsad a diskriminací.  

         S pozdravem a s přáním úspěšné práce 

                                                                                               Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                         
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                       190 00   PRAHA  9   Českolipská 19       
                  

Doplňující informace:
1/ Výše  uvedená  žádost  byla  poslána elektronickou poštou do  Poslanecké sněmovny  
      Parlamentu  ČR,  v  neděli  21. července  2002. 
2/ Mezi  podnikatele, diskriminačně  protěžované  v PSP ČR,  však  patří  také  redakce,  jejichž
     majitelé  nejsou  občany  České republiky.  
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. Například  2001/ IV/ 04  + 2002 / III/ 18 
     +  2002/ IV/ 16 + 2002/ V/ 02.
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 29. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx