SLÁNSKÝ : SALZMANN  : fakta : pověsti = dokumenty ........................... 14. VII. 2002  
Rudolf SLÁNSKÝ, generální tajemník ÚV KSČ, se nikdy nejmenoval SALZMANN. 

    ......  
        Dosti neznámá
           skutečnost:
      Státní  bezpečnost  
  soustavným  pátráním 
   zjistila
, že popravený
   generální tajemník ÚV
   KSČ pocházel z rodiny, 
  jejíž  příjmení vždy bylo 
             SLÁNSKÝ :

  " Šonka hledal několik
  týdnů ve všech možných
   matrikách,  vyslýchal 
  lidi, kteří  znali rodiče 
   Slánského,  dokonce  
 prohlížel staré pomníky
 na hřbitovech, kde byli
 Slánského příbuzní, ale
       na žádného 
  Salzmanna nepřišel.
...
     
= str.132+133. 

 

Dodatečné  ověření  z  roku  2002

....... 1. doplňující  informace:
Žádost ve věci veřejné                                                             Praha  pondělí 10. června 2002
  ( DOPORUČENĚ )

OBECNÍ    ÚŘAD    N  E  Z  V  Ě  S  T  I  C  E
Věc:  Obecní  kronika  a    Rudolf   SLÁNSKÝ

Vážení, 
      buďte tak  laskavi  a  sdělte  mi  zda-li u vás někdy žil  později  popravený generální 
tajemník  ÚV KSČ   Rudolf   SLÁNSKÝ.
    V  nejnovější  publikaci  Úřadu  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu 
" StB o sobě "   vyšetřovatel  Bohumil  DOUBEK  na stranách 132 a 133 tvrdí,  že  StB 
spolehlivě prokázala,  že žádný z předků vyšetřovaného Rudolfa SLÁNSKÉHO neměl 
příjmení  SALZMANN . 
      Při  nedávném  rozhovoru mi  JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL  oponoval tím,  že pamatuje 
v Nezvěsticích obchod se smíšeným zbožím,  který měl patřit otci Rudolfa SLÁNSKÉHO,
ovšem  prý  pod  původním  příjmením   SALZMANN. 
      V zájmu historické pravdy vás prosím o upřesnění těchto obecných informací, jejichž
sdělení nikterak nenarušuje ochranu osobních údajů.  Ať už odpověď pochází  z  obecní
kroniky , nebo z existující věrohodné paměti spoluobčanů.  

      S pozdravem a s přáním všeho dobrého             

                                                                                       Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                  
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                190 00  PRAHA 9  Českolipská  19


      2. doplňující  informace:    
         
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
          slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Například  i  9. a 23. května 2002.

      Pamatujme:  Politiku,  činnost ve prospěch  věcí společných nedělají hlásané ideje, ale lidé, 
                                  kteří  je  buď  naplňují,  nebo  je   zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 18. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx