HUS = výročí  - celebrity = absence = zpráva + názor ................................. 07. VII. 2002  
Celebrity ignorovaly M. J.  HUSA, předseda KLAUS raději slavil W. MATUŠKU.

   Včerejší připomínka 587.výročí upálení M.J. HUSA,
  proběhla v pražské Betlémské kapli, bez účasti vrcholných
  představitelů státu i politických stran. Jenom prezident
  Václav  HAVEL poslal  pozdravný dopis,  který byl čten
  před závěrem této slavnostní bohoslužby. 
      Celý průběh živě přenášela Česká televize, na svém
  druhém programu, aniž by zdůraznila absenci obvyklých 
  celebrit.      
M. J. Hus,Staroměstské nám.,Praha 1


Názor  a  zkušenost  =  podle skutků poznáme se. 
    
Hájení národních zájmů a úcta k velikánům našich dějin byly oblíbenými tématy profesora 
Václava KLAUSE, v rámci předvolebních počinů ODS,  třeba i při letošním  152. výročí narození 
T. G. MASARYKA,  7. března,  v pražském kině Blaník. 
     
Úcta k politickým vězňům komunismu  je rovněž  často užívanou  frází. Skutky to dotvrzují .
Velmi  výmluvná je neúčast předsedy ODS na letošním Celostátním setkání Konfederace politických
vězňů ( KPV ČR ) v pražském Žofíně, 17. dubna. Zastoupil ho tam  poslanec Jan ZAHRADIL, i když
pan předseda měl zcela volný  den.   Je to zřejmé ze zpravodajství  České tiskové kanceláře ( ČTK ). 
Ani její avízo očekávaných událostí, ani pozdější výčet událostí,  nezmiňují v tomto dni  jakékoli
mimořádné  příhody,  nebo oficiální  akce   předsedy  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České
republiky (PSP ČR).
     Oslava sedmdesátin zpěváka Waldemara MATUŠKY měla přednost v denním harmonogramu
předsedy  Václava KLAUSE  před  uctěním  Mistra  Jana  HUSA.  Nejenom  účastníci  oslavy, ale 
i  diváci to viděli na TV Nova, při živém přenosu z pražské Lucerny, v sobotu 6. července 2002.
        Pro předsedu Václava  KLAUSE  je pragmaticky  výhodnější setkat  se s vlivovými osobami,
při reprezentativní  společenské akci, než rozjímat na  pietním setkání, mezi obyčejnými lidmi. 
          
Tím  spíš,   že  už  je  po  volbách,   a  do  těch  nových  dosti  daleko. 

Doplňující informace:
1/ Celá tato zpráva je průkazná a doložitelná, i přítomností v Betlémské kapli. Je zbytečné  ji  posílat
     předsedovi  V. KLAUSOVI  =  vícekrát  nedokázal  zaujmout zodpovědné stanovisko
, a například 
     dodnes dluží  odpověď  ohledně    ekonomického   a  diskriminačního   protěžování   mediálních  
     podnikatelů  v budovách  PSP ČR.  Ačkoli se jedná o zhruba jeden milion korun za každý rok. 

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov
     na  titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD,   zejména  z  18.března a  2. května  2002, ale také 
     11.března  2001, .....
Pamatujme:
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 14. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx