Rada ČRo + média = cenzura : Dekrety - Rakousko ................................ 05. VII. 2002
Rada Českého rozhlasu podporuje cenzuru zpráv, ve prospěch Landsmanšaftu. 

                   Další  mezistátní  smlouvou z  roku 1974 
      Rakousko opětovně uznávalo Benešův  dekret  č. 95/1945 Sb.

   Ale Rada ČRo i média blokují tuto protirevanšistickou informaci !
       

Odmítavá odpověď Rady ČRo,  ze dne  4. VII. 2002,  ohledně Dekretu prezidenta BENEŠE.
.... Vážený pane Hubálku, Váš dopis zaslaný dne 19/6/2002 Radě Českého rozhlasu i přiložený text
 "Protestu ve věci veřejné" 
jsme si se zájmem přečetli a děkujeme za obě.
 Oceňujeme Vaši snahu podílet se svým názorem 
a vědomostmi na řešení aktuálních politických záležitostí, kterou jste vyjádřil ve svém protestu
 předaném Velvyslanectví Rakouské republiky. 
Pro Vaši informaci lze dodat, že bohužel není v silách žádného veřejnoprávního média zařazovat 
do zpravodajství informace o iniciativách jednotlivých občanů.
                     S pozdravem Lenka Procházková (tisková mluvčí Rady ČRo).

Proti neuspokojivé odpovědi z Rady Českého rozhlasu =
....
Protest ve věci veřejné
                                                                              Praha  pátek  5. VII. 2002

R a d ě     Č e s k é h o     r o z h l a s u
Věc: Cenzura informace o prezidentově Dekretu slouží Landsmanšaftu

Nemohu  souhlasit  s  odpovědí  vaší   tiskové mluvčí,  datovanou  dnem  4.  července  2002.
Vzhledem k politické závažnosti by neměly platit předsudky a  náhody, se kterými se často
setkávám  při  cenzuře mých aktivit   (  20  let  nepromlčení  trestných  činů   privatizačních, 
úspěšný soud s MV ČR /Jan RUML = o svobodu informaci a o odchodném pro  StB, atp. ). 

Není mou vinou,  že  smluvní dokument nenalezl někdo  z  oficiálně preferovaných činitelů,  
i  když  to  by   mělo  vyplývat  z  titulu  jejich  pověření  a  platů.   

Proto  váš  odmítavý  postoj  k  informaci,  že  v roce 1974  rakouský  ministr  zahraničních  
věcí  dr. Erich  BIELKA  uznával  platnost  jednoho z  Dekretů prezidenta Edvarda  BENEŠE, 
považuji  za očividnou  cenzuru,  ale  i  za   podporu   revanšismu  vůči  České republice.    
Místo zdůvodnění, kvůli čemu by neměla být tato informace aktuální a potřebná, dočkal 
jsem se pouze několika  formálně  chlácholivých  a  úhybných  vět.
 
Jako účastník Pražského květnového povstání, a vícenásobný politický vězeň režimu  KSČ, 
se  vás  ptám   =   proč  tolerujete   protičeskou   selekci   závažné   informace?

    S pozdravem a s přáním lepších dní
                                                                                     Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                             
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                           190 00  PRAHA  9  Českolipská 19

P.S.  
Zítra uplyne 587 roků  ode dne kdy byl upálen M. J. HUS.
Za  necelých  čtrnáct dní, 18.  července, to  bude  53 roků,
kdy  byl  popraven  Bohuslav  HUBÁLEK  a  čtyři  další 
odbojáři proti režimu  KSČ.
  I za cenu svého  života  hájili  
národní  i  všelidské  zájmy.

Doplňující informace:
1/ Protest Radě Českého rozhlasu byl odeslán elektronickou poštou, souběžně se zveřejněním
      této stránky.

2/
Na vědomí a k vyjádření též zasláno  ustavujícímu  Fóru pro česko-rakouský dialog,  které se 
     má sejít 8. července 2002, 11:00hodin,  v pražském hotelu Jalta.

3/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména z  2. a 19. června, i  2. července 2002.  
Pamatujme: 
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , 
                        nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 10. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx