MZV ČR : Rakousko  = odpověď = nedůslednost + opatrnictví ...............  02. VII. 2002
Zavádějící a chlácholivá odpověď MZV ČR pomíjí zlé výroky rakouské ministryně. 
Včera jsem převzal doporučený dopis s úhybnou odpovědí
z Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  Odpověď je  příznačná  pro současný  způsob 
vyřizování  podnětů,  zejména  těch  kritických.  Cílem  je  uchlácholit  formálním   porozuměním  
a nezávaznými, zavádějícími výroky.   

Bohužel, revizionistické požadavky totiž předkládají  i mnozí  ústavní činitelé Rakouské republiky. 
Dokonce, a ne poprvé, též rakouská ministryně zahraničních věcí, paní FERRERO-WALDNEROVÁ !

Jenže tohle odpověď z MZV ČR vůbec nezmiňuje, ale opatrnicky obchází.
Odpověď  vůbec  nenaznačuje  jakékoli  rozhodné stanovisko.  Třeba oficiální protest České republiky. 
Nelze přece mlčet k nedbání fakt a ke koordinovanému tlaku proti svébytnosti a existenčním  základům  
našeho státu.

         Memento = Svatopluk  ČECH,  Písně  otroka, XII :
         Ze  všech  kleteb  otročiny,   jíž  nás  stihl Bůh,  nejtrapnější,  nejhroznější,  otrocký  je  duch. 


    
   Doplňující informace:
  
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
          slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD,  zejména  ze  2. a  19. června  2002.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 8. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx