DOKLAD = výročí = 2000 - 2002 = průkaznost + adresnost  ................ 01. VII. 2002
Dva roky věcných podnětů, kritiky, ale i jinde potlačovaných informací.

Ne všechno bylo úspěšné, ale i tak se podařily skutky, které odpovídají  známým  a  deklarovaným 
zásadám. Ale jinde na ně zatím  "jaksi" nejsou  oficiálně  schválené  kodexy. Tím  je postižen i takový 
mediální  kolos,  jakým je Česká televize / na  počátku  třetího tisíciletí /.

A právě té České televizi byl věnován první příspěvek z 1. VII. 2000. Neboť zejména veřejnoprávní 
média by měla být veřejnoslužební  =  pravdivá,  výstižná,  objektivní. 

Soulad slov a skutků  vedl k zařazení Rejstříku nápravy.  Je  rychlou  orientační  pomůckou při
zjišťování zveřejněných chyb. Současně je také vysvědčením o pečlivosti.  Snad i tohle  je důvod 
proč  štáby  zdejších žurnalistů  i veřejných činitelů  brání  jeho  zavedení.  Jako by  jim  nezáleželo 
na   fair play,  na  kvalitní  službě  spoluobčanům.

Rejstřík osob je nutnou součástí každé kvalitní publikace,  pomůckou pro snadnou a průkaznou
argumentaci.  Proto jsem ho zavedl od samotného počátku,  od  1. července  2000.

I  bez  oficiálních  kodexů, ale s dobrou vůlí být užitečný jiným i sobě,  lze docílit objasnění a náprav
věcí společných. Příklady toho jsou zaznamenány i ve zpravodajství DOKLAD, v jehož vydávání 
chci  nadále pokračovat.   Pokud budou  síly stačit a  pokud  budou převládat  klanové  manipulace 
veřejným  míněním. 

S přáním všeho dobrého děkuji všem, známým i neznámým, kteří navštěvují tyto internetové stránky
a projevují svůj zájem. Uvítám Vaše připomínky.    Bohuslav  HUBÁLEK, Praha 9.      

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD
Pamatujme:   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                       nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí  8. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx