Média = ČR =  manipulace = klany : KLAUS : volby + dění  ................ 28. VI. 2002
Mlžení "státotvorných" médií o kritickém článku ve Financial Times. 

Komentář,  informace, i  usvědčující kopie a fakta.
 


Chudák, kdo spoléhá na kvalitu zavedených sdělovadel České republiky.
Pokud by se chtěl dobrat
objektivních informací, musel by pracně vybírat zrnka pravdy  ze záplavy balastních a zavádějících
komentářů,  i ze sporých zpráviček. Každodenně by tratil 3-4 hodiny času, který by jinak mohl věnovat 
svému zotavení, svým blízkým, svým zálibám.   

Komerční i vlivové zaměření našich médií však převažuje nad službou občanovi, který je nejenom 
tvůrcem hodnot.  Navíc by měl být i kvalifikovaným voličem, s jasnou a přehlednou informovaností 
o věcech společných. 

Bohužel, zmanipulované informace zkreslují současné dění. Nejenom, že tím ztěžují orientaci 
v zásadních problematikách. Daleko horší je, že u mnoha lidí navozují pocity znechucení a rezignace.
Zasévají nevíru v uplatňování spravedlnosti a občanské solidarity. 

Lidé mají mít čas na práci i na odpočinek, na plnohodnotný život.
Současný technický rozvoj to umožňuje. Naznačují to i kladné přínosy z globalizace mnoha odvětví:

Internetové Britské listy = www.blisty.cz  často prolamují informační manipulace českých médií. 
A tak zejména Britské listy přinesly informaci o silně kritickém článku v mezinárodních Financial 
Times
, ze 17.června letošního roku. Jenže ho podaly v úplném překladu. Narozdíl od Lidových novin
Ty  poskytly jen dílčí, méně kritickou část. Zato komunistické HALÓ NOVINY, které v květnu 2002
zpravodajsky ignorovaly odhalení pomníku obětem komunismu,  přetiskly v úterý 18.VI.2002 
z Financial Times překlad toho, co "Lidovky" zřejmě považovaly za nepotřebné a  škodlivé. 

P o r o v n e j t e    d ů k a z y :

Internetové Britské listy z 18. června 2002 uvádějí překlad z pondělních Financial Times = str. 12:
Citace =  " 17. 6. 2002
Financial  Times: Česká šance 
   
Reformistické vlády v postkomunistických zemích střední a východní Evropy mají problém vyhrát
volby. Voliči,  rozhněváni v důsledku bolesti, způsobené hospodářskou restrukturalizací, většinou
hlasují pro změnu vlády, mají - li šanci.  Je proto nutno blahopřát českým sociálním demokratům, že 
o minulém víkendu byli úspěšní při všeobecných volbách. Jejich vítězství je vítané, vzhledem k tomu, že alternativou byl návrat pravostředové ODS a jejího kontroverzního vedoucího představitele Václava Klause. Je poctou politickým schopnostem Václava Klause, že byl vůbec schopen kandidovat. 
     Jako premiér v polovině devadesátých let odpovídá Klaus za špatně provedenou privatizaci,
bezprecedentní korupci a neudržitelně velké státní výdaje, které skončily finanční krizí. Avšak mnoho
Čechů nemůže odolat Klausově šoumenství, napsal v pondělí mezinárodní hospodářský list Financial
Times a pokračoval:  ...... ".   
 
   Koláž ze záhlaví Financial Times a z části článku na straně 12 / / Recenze téhož v  LN, o den později 
 
 ..............                                 ...........
   
Doplňující informace:
1/ Článek mezinárodních Financial Times, z pondělí 17. června 2002 obsahuje,  totožné hodnocení, 
     které je v textu v nedělním  zpravodajství DOKLAD  = 2002/ VI/ 16.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například 2002/ VI/ 16. 
Pamatujme:   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                       nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 1. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx