KLAUS : KSČ = debata + GREBENÍČEK = TV NOVA .........................  23. VI. 2002
Předseda KLAUS byl přesvědčen o potřebě legální KSČ = a podle toho působil .... 

     Předsedové ODS a KSČM spolu hovořili v televizi Nova,
23. června 2002,
     mezi 12:00 až  12:45 hodin,  v pravidelném nedělním pořadu  Sedmička.  Jejich
     debatu moderovala  Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ. 


     Předseda Václav KLAUS  zmínil  závažnou  skutečnost,  předurčující dnešek: 
         " .... já jsem  nebyl  ten,  který někdy po roce  devadesát  si myslel,  že se
        má  zakázat  komunistická  strana,  a  důvěřoval jsemjak  vidím chybně
       tomu, že  ...."  
 
Doplňující informace:
1/ Předseda M. GREBENÍČEK vyjádřil shovívavý postoj KSČM, který by umožnil, aby představitel
     ODS byl opět předsedou Poslanecké sněmovny. Ovšem za předpokladu všeobecného poměrného 
     zastoupení = tedy i s podporou volby zástupců KSČM do parlamentních funkcí = což zatím nebylo. 

2/ 
Předseda V. KLAUS na tento náznak zákulisních rozhovorů reagoval popřením jakýchkoli jednání 
     představitelů ODS o vedoucích postech v PSP ČR.  Výrok o své toleranci  ke KSČ pak řekl skoro 
     před závěrem debaty, ve 12:36 hodin, jak je možné doložit videozáznamem. 

3/
Dokreslující návaznosti, například absence prof. Václava KLAUSE při hlasování  o trestnosti
     jáchymovské osvětimské lži, lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle 
    klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, např.2001/III/11. 
Pamatujme:
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                   nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pátku 28. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx