Volby= 2002= Sněmovna= pravice= neúspěch= fakta+ stanovisko .... 16. VI. 2002 
Předseda KLAUS a podobní sklidili neúspěch, jako zákonitou daň z politikaření.   

 Průčelí Poslanecké sněmovny ČR 
 Od roku 1990 nedbala většina čelných představitelů
    pravicových stran na pravidla poctivého jednání, 
           na  obětavou  službu  vlastnímu  státu.
      Zaklínajíce se vysokou odborností i morálkou, 
  strpěli  obrovské  rozkrádání  národního  majetku, 
                  znechutili  své  příznivce, 
   zákonitě si přivodili volební porážku v roce 2002. 
  
SALUS  REI  PUBLICAE  SUPREMA  LEX  ESTO
To je nápis a výzva v průčelí starobylého Českého sněmu, na budově dnešní Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky = PSP ČR = v Praze 1, Sněmovní ulici č. 4. 
Málokdo z ústavních činitelů pozdvihne své oči a mysl, 
aby vnímal odkaz předků, že ne osobní prospěch, ale prospěch věci společné budiž nejvyšším zákonem.  
1. mocenské centrum (pravicové) =  předseda Václav KLAUS a jeho ODS, 
jako jedna z řídících sil vývoje po listopadu 1989,  od samotného počátku  preferovali okázalost 
a prospěchářství, osobní i klanové,  na úkor zodpovědného řešení celospolečenských problémů. 
V obecné rovině lze jim oprávněně vytknout  nedůsledný vztah k vyrovnání s minulostí, toleranci 
k privatizačnímu tunelářství stamiliardových hodnot,  a k daňovému okrádání státu v řádu desítek
miliard Kčs, mnohdy spojeného  i s brutálními vraždami. 
K osobnímu zavinění patří neuvěřitelné selhání tzv. expertů   = legislativní i administrativní ledabylost
studovaných a glorifikovaných ekonomů = tehdejšího premiéra Václava KLAUSE a jeho ministra
financí  Ivana KOČÁRNÍKA, obzvláště v případě LTO ( lehkých topných olejů ). 

2.centrum = prezident HAVEL + "intelektuálové" + Unie svobody + KDU ČSL
Jsou sice okrášleni clonou tzv. smysluplné  intelektuálštiny,  sledují  však obdobné  cíle, bez ohledu 
na skutečný prospěch státu = až do dnešních konců. 
Přívrženci Hradní politiky v ní hledají machiavelistické spojenectví prezidenta, trvale soupeřícího 
s Václavem KLAUSEM, nejenom v malicherné honbě za vysokoškolskými hodnostmi, ale i v používání
politikářských  praktik,  počínajíce aférou voleb roku 1990,  proti KDU ČSL = RUML - BARTONČÍK,  přes Sarajevo 1997  pánů  Ivana PILIPA, Jana RUMLA,  Josefa ZIELENIECE ...... 

NĚMECKO - SUDETONĚMECKÁ  OTÁZKA  
Poslanec Václav KLAUS  nikdy nevystoupil ve Federálním shromáždění ČSFR se zásadním projevem 
k této problematice, ač tam zazněly objektivní výhrady mnoha poslanců, usilujících o nastolení jasných
 a ustálených vztahů s Německem. 
Nedůsledně se zachoval i při ratifikaci mezistátní smlouvy, v roce 1997, za totožné asistence Josefa
ZIELENICE, tehdy ještě ministra zahraničních věcí/ODS. Ani jeden z nich nereagoval na majetkovou
repliku kancléře Helmuta KOHLA.  

Kdo tohle ví, musí vnímat předvolební výzvy  předsedy  KLAUSE, k ochraně národních zájmů, jako
jeden z jeho klamných manévrů. 

PODPORA  ČESKÝCH   PODNIKATELŮ  ?
Přímo v Poslanecké sněmovně, v dohledu předsedy Václava KLAUSE a dalších pravicových poslanců,
existují = 

A/ Nezákonné  a  poškozující  diskriminace  našich  podnikatelů  =  provozovatelů prodejen 
      v podloubích  areálu PSP ČR. Platí nájemné, mají vlastní elektroměry, i samostatný odečet 
      hovorů z vlastní linky,  na stojanech telefonní ústředny Poslanecké sněmovny.  
B/  Protekční a nezákonné výhody soukromým  podnikatelům z oblasti médií, poskytované v přibliž-
      né hodnotě asi milionu korun ročně, ze státního rozpočtu PSP ČR. Přitom většina  majitelů protěžo-
      vaných  redakcí  nejsou občany  České republiky !
C/  Internetové  stránky Václava KLAUSE,  i  propagační slogan ODS,  však licoměrně hřímaly na
      obranu nejvíce ohroženého " živočišného druhu" , českého podnikatele ! 
D/  Ani předvolební telefonát předsedy KLAUSE mi nesdělil, proč on sám nevnímal diskriminaci našich
       podnikatelů, přímo "pod svícnem" parlamentní práce? Proč kvalifikovaně,  nebo vůbec,  neodpo-
       vídá na písemná upozornění a navržená řešení?  I na to nejčerstvější, z 2. dubna 2002. Proč hlásá
       obecně vznešené ideje, a současně ignoruje konkrétního, žijícího člověka .... ?  

ÚSPĚCH   KOMUNISTŮ   NESPOČÍVÁ   JENOM   V   JEJICH  DOVEDNOSTI,
ale je zásluhou znechucených i naštvaných voličů. Buď  nešli vůbec volit, nebo v dobré víře podpořili
malé strany. Mnozí pak z trucu a zoufalství zvolili KSČM. 
Zbývající, sociálněji cítící,  se odklonili od koaličních lidovců k celkem charismatickým a úspěšným
sociálním demokratům. 
Takový je výsledek soustavného  politikaření  Hradu,  i  takzvaných  pravičáků.  Škoda,  že se tím
naplňuje varování ze 14. dubna 1991, se kterým  jsem vystoupil na ustavujícím Pražském sněmu ODS,   
ohledně  kandidatury  tehdejšího  ministra a poslance FS ČSFR,  Ing. Václava KLAUSE, CSc.:
 
    Hlavní politický úkol pana ministra financí nevidím v předsednictví ODS ,  ale v  úspěšném 
     zakončení  ekonomické  reformy.
  Aby  například   za  osm,   deset  let,  neagitovali pohrobci
     komunismu,  že za  jejich režimu bylo lépe.
  Aby se jim lidé vysmáli. Aby pracující měli sociální 
     jistoty,  jaké  jsou  ve  Spolkovém  Německu.   Aby  i   naši  důchodci  mohli  trávit  dovolenou 
     na  Kanárských ostrovech , atp. ....
 .
  

Doplňující informace:
1/  Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
       na titulních stránkách  zpravodajství  DOKLAD,  zejména ze dní = 4. a 14. dubna 2001, 18. března 
      a 2. května  2002 ....
Pamatujme:
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                   nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 19. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx