SBD = družstvo + vlastníci = Praha 9 = aktivita + schůze = zpráva .. 11. VI. 2002
Příkladné jednání delegátů potvrdilo užitečnou spolupráci lidí i jejich zástupců.
Zástupci družstevníků  i  majitelů bytů  SBD  pro  Prahu  9  se včera sešli v zasedacím sále 
hotelu DUO, v Praze 9, sídlišti Prosek. Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva
trvalo  necelé  tři  hodiny, s  dvacetiminutovou  přestávkou  po 17:15 hod. .  Během té doby, 
i  s operativními doplňky, stačili projednat a schválit všechny body programu. Ať už to byly 
záležitosti z družstevní činnosti v oblasti ekonomické, technické nebo i právní. 
Díky těm 98 přítomným delegátům bylo shromáždění právoplatné, i když nepřišlo  34 dalších 
delegátů, oprávněných ke spolurozhodování  o společném majetku i soužití.
Hlediska odpovědnosti a lidskosti se projevila v hlasování o zpětném přijetí družstevníků,
kteří byli dříve vyloučeni z SBD, kvůli vysokým dlužným částkám, které však dokázali splatit
do 31. května letošního roku.
Jednomyslné bylo vyloučení ziskuchtivých manželů, neplatičů dluhu  přesahujícího 120 000 Kč,  
kteří v bytě sice nebydlí, ale pronajímají ho.  
Předseda družstva, Mgr. Martin KROH, a ostatní z předsednictva schůze, věcným a klidným
přístupem  přispěli ke zdárnému průběhu schůze. V jejím záznamu nalezneme všechny důležité 
body jednání, včetně podnětných připomínek z řad delegátů. 
Příslib revize všech nájemních smluv pro nebytové prostory,
ve všech družstevních objektech, 
to je jeden z  podstatných výsledků širší diskuse,  jednoznačně  pak formulovaný v předsedově
závěrečném slově. 
Účastníci úspěšného a příkladného jednání se rozcházeli do svých domovů těsně před 19:00 hod. 
Doplňující informace:
1/ Stavební bytové družstvo pro Prahu 9,  180 00  PRAHA 8,  Střížkovská 1,  obhospodařuje 
     8295 bytů a 1621 garáží, většinou  na území Prahy 9 a Prahy 14. 

2/ 
Nové předsednictvo SBD pro Prahu 9 bylo zvoleno 6. června 2000. Od té doby působí ve  
      funkci předsedy  Mgr. Martin KROH a místopředseda  Ing. Jaroslav BROŽEK.    
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle 
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                   nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
Z Á V Ě R:
                    I  popsaná schůze dokazuje, že  jsou  lidé nadějní,  i mezi řadovými 
                    občany,  v  neprotěžované  pluralitě  osobností. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 16. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx