KLAUS + ODS = 2002 = volby : slova - skutky .............................................. 09. VI. 2002
Volební desatero ODS 2002,  str. 19  = Volíme řádné hospodaření státu ....   
   Předseda

    KLAUS
   už   kdysi
    oznámil   
spoluobčanům
     prapodivné

 přesvědčení.

Doplňující informace:
1/ Výrok o špinavých penězích je převzat  z nikdy neodvolaného zpravodajství ČTK a rovněž 
      je zaznamenán nejenom na titulní stránce Lidové demokracie, ale je  i v jiných celostátních   
     denících  =  z   28.  září  1991.  Například v  tehdejších  Lidových novinách,  Rudém právu,...

2/ 
Volební  slogan = Volíme  řádné  hospodaření státu =  je otištěn  v  propagační  brožuře
      volební    desatero   ODS  2002   
VSTŘÍC NOVÉMU OSUDU,  kterou  v  květnu 2002 
     distribuovala  vydavatelská   Hlavní  kancelář  ODS,   Sněmovní 3,  118 00 Praha 1,
     ve žlutém přebalu, s černo-červenou-modrou i bílou úpravou textu.  

3/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle 
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:
                    Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 16. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx