ÚDV ZK + kolegium = jednání = zajímavosti + absence  .....................           04. VI. 2002 
Kolegium ÚDV ZK se slabou účastí,  ale se zajímavými a usvědčujícími  poznatky 
          Pravidelné kolegium ředitele ÚDV ZK se uskutečnilo v úterý 4. června 2002, mezi 9:00 až 10:30
hodin v kanceláři ředitele.  Bez  omluvy chyběli  nejenom  zástupci  delegovaní  KPV ČR a PTP,  jak je 
zřejmé z prezenční listiny =
      Vypsaná příjmení patří
     delegovaným  nebo
    přizvaným   znalcům
    problematiky, kterou 
           ÚDV ZK 
          zpracovává.
 Práce v poradním kolegiu
    je neplacená činnost.
 Schůze jsou jedenkrát za
  měsíc.  Mohou se jich
  účastnit i hosté. Několik
     dřívějších účastníků
  přestalo docházet, když
 Úřad vyřídil případy jejich
   úzce osobního  zájmu. 
    Názorným příkladem 
  je  poslanec  Poslanecké
          sněmovny ČR, 
 pan Augustin BUBNÍK.

    Hostem červnového
      zasedání byl pan
    Bohumil KOVAŘÍK,
   politický vězeň režimu
              KSČ.


Na povýšení ředitele Ireneje KRATOCHVÍLA do hodnosti plukovníka
nás upozornil kolega Vladimír
BYSTROV. Bez jakéhokoli ceremonielu, přijal ředitel ÚDV ZK naše blahopřání a během dvaceti minut
seznámil  přítomné s  pracovními  novinkami.  Mnohé  z  nich  jsou  každoměsíčně  aktualizovány na
internetových stránkách www.mvcr.cz/udv.html. Jejich čtyřjazyčné provedení zaznamenává narůstající 
počet zájemců. Dále konstatoval :
Odhalení Pomníku obětem komunismu a Jáchymovské peklo;
představitelé ÚDV ZK nebyli pozváni  ani k jedné z těchto květnových akcí.  Stalo se to bez jakéhokoli
vysvětlení a bez jakékoli omluvy ze strany pořadatelů. V obou případech to byla Konfederace politických
vězňů ČR.  U Pomníku obětem komunismu  navíc také Úřad městské části Prahy 1. 

Stanislav STRÁNSKÝ, předseda SBPV 1948-1989, navázal těmito poznatky:
- Také jejich vězeňská organizace nebyla pozvána. Chyběli i zástupci diplomatického sboru.
-  Od roku 1990 usiloval o vhodnější podobu pomníku, a jeho umístění na frekventovaném místě. 
-  Průběžně je zklamán úhybným jednáním starosty Jana BÜRGERMEISTERA, také ve vztahu 
    k tradičnímu pietnímu místu Jana PALACHA a Jana ZAJÍCE. Dodnes nezná budoucí osud této 
    piety, ani jejího odpovědného správce. 
-  Takové počínání, s asistencí  předsedy  KPV ČR,  JUDr.  Stanislava  DROBNÉHO,  pozoruhodně  
    odpovídá záměrům  StB akce "KLÍN".

Vladimír BYSTROV, předseda sdružení ONI BYLI PRVNÍ potvrdil, že i jejich organizace nebyla 
pozvána ani k jedné ze zmíněných akcí. Kořeny tohoto přístupu vidí v tom, že KPV ČR reprezentuje 
spíš vězněné oběti komunismu, než jeho aktivní odpůrce. 
 
Mezi členy kolegia zazněl názor, že KPV ČR usiluje zejména o ekonomické výhody
, než o důsledné 
vypořádání s komunistickou minulostí. Snad i v kombinaci s StB akcí "KLÍN". To dokreslují absence
delegátů KPV ČR v tomto poradním sboru.

Případ Dr. V. CHALUPA,  alias major KRÁL
Šéfredaktor Zdeněk ŠEDIVÝ, který nedávno přiletěl z USA, informoval o ročním bezvědomí doktora 
CHALUPY, následkem mozkové mrtvice.

Alespoň stěžejní události z doby nacistické a komunistické totality by měly být zařazeny do povinné 
školní výuky policistů i vojáků.  Aby mohli poučeně reagovat  nejenom proti výkřikům  Heil Hitler, ale 
aby  chápali  smysl  pietních  shromáždění. Tuto  myšlenku  Vladimíra  BYSTROVA  doplnil  Bohuslav
HUBÁLEK  návrhem,  požádat po podzimním  zasedání   ministra vnitra o vhodnou  realizaci.

Obstrukce při výplatě odškodnění  politickým vězňům, 
s tzv. zbytkovými tresty, je třeba řešit kolektivní peticí k ombudsmanovi, JUDr. Otakaru MOTEJLOVI.    
JUDr. Pavel BRET řekl, že ÚDV ZK k tomu není oprávněn, i když ho mnozí žádají o pomoc.Tím skončilo
červnové poradní kolegium. 
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/ Příští poradní kolegium se uskuteční nejspíš až po době letních dovolených.
Pamatujme:
                Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
                zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit do  neděle  9. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx