1945 : 2002 = Praha = povstání = pieta : vlajky = odezva .......................................... 28. V. 2002
Podnikatel, pan F. VONDRÁČEK, reaguje na kritiku ohledně piety a státních vlajek.  
Odpověď na kritiku z 9. května 2002
                                                  

Trabantská 332, Praha 9 - Satalice 190 15

www.fv-plast.cz, e-mail: fv-plast@fv-plast.cz

Vážený pan  Hubálek www.volny.cz/doklad-hubalek

                                                                                                       V Praze dne 21. 5. 2002
Vážený pane Hubálku,

velmi mne zaujaly Vaše webové stránky, které jsem si celé prošel.

Jsem rád, že nemají všichni lidé jen "blbou náladu" a nejsou lhostejní k dění v naší společnosti 
a politice. Potěšila mne i Vaše výzva k voličům, aby se zúčastnili voleb.

Webové stránky jsem prošel celé, své jméno jsem nalezl v  odkazu Pražské povstání, ale určitou
spojitost se svojí osobou jsem nalezl i v heslu …"Dát šanci novým, méně známým lidem, kteří si
budou vážit nejenom pocty, ale i možnosti zákonodárné práce."

Nyní se vyjádřím k Vaší kritice ohledně vyvěšení státní vlajky v konání státního svátku. Souhlasím
s Vámi, když se pohoršujete nad skutečností, že nebyly vyvěšeny v tento den vlajky na státních
budovách aj. – je to neomluvitelné! Nemohu však souhlasit s Vaší kritikou mé osoby, protože – já
vlajku vyvěšenou měl! Není pravdou, že na budově mé firmy FV Plast, Trabantská 332 jsou dva
stožáry na vlajky. Na střeše této budovy jsou pouze hromosvody, na které bych si ani nedovolil
vlajku vyvěsit. Státní vlajku jsem měl vyvěšenou na okně administrativní budovy, které vede do
centrálního dvora. Budova totiž nemá okna do ulice.

Na adrese Trabantská 270, kde je má volební kancelář, jsou skutečně dva stožáry (zda na vlajky -
nevím). Bohužel – tato budova mi nepatří, jsem zde pouze v pronájmu, nemohu tedy využívat
doplňky budovy jak se mi namane. Ani tato budova nemá okna do hlavní ulice, pouze zamřížovaná
okna do dvora – což, sám uznáte, není příliš důstojné místo k vyvěšení státní vlajky.

V případě, že budete mít ještě nějaké kritické postřehy vůči mé osobě, velmi rád je přijmu 
a pokusím se na ně odpovědět.

 S přátelským pozdravem      František Vondráček

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená odpověď přišla elektronickou poštou,  27. května 2002, jako odezva na kritiku,  zveřejněnou
     16. května 2002.   
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, na titul-
      ních stránkách zpravodajství DOKLAD
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 2. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx