Pomník = Praha : komunismus = odhalení = licoměrnosti   ...................................... 26. V. 2002
Bolestínský a zástupný pomník však nevyjadřuje vzepětí mnohých odpůrců komunismu.  
       Pomník
    pasivním
      obětem
  komunismu. 
Sousoší  obětí  komunismu,   úpatí Petřínských sadů,   Praha 1,  Újezd.   Odhaleno  22. května  2002. 
Kabinetním způsobem, bez anket a veřejných diskusí,
dosáhli  strůjci  svého  cíle.  Byť  s  licoměrnou  a  trapnou  selekcí  slavnostních hostů.  Je  značně neomalené,
když například  nynější starosta Prahy 1, Ing. Jan BÜRGERMEISTER,  kritizuje dřívější politická selhání  jiných
veřejných činitelů, zapomínaje na vlastní "maličkost" =  že sám byl v roce 1984 právoplatně  odsouzen  za krádež
několika  kilogramů  pozůstalostního  stříbra.  Obsáhle o tomto jeho "odporu"  proti  režimu  KSČ  informují 
sdělovací  prostředky  z  prosince 2001.
Bylo postaveno zástupné sousoší, znázorňující trpnou pasivitu. Jakoby Praha nemohla převzít repliku dynamic-
ky pojatého pomníku z kanadského Masaryktownu. Vždyť Mexico City, i New York, od nás převzaly a odhalily
kopii zdařilé sochy prezidenta T.G. MASARYKA. 
Bolestínské pojetí  porušuje  apoteózu  naší státnosti. Sousoší je scestným ukončením symbolické osy, kterou 
tvoří  Václavské náměstí,  ulice 28. října,  Národní třída,  Most legií,  Vítězná třída. 
Finanční náklady instalovaného sousoší představují 7 a půl milionu korun. Je to o 25% nad původně uvažovaný
rozpočet. I to je další zajímavou skutečností z tajnůstkářských praktik pana starosty a spol.
Proč všichni mlčí o budoucím osudu tradiční piety?
  Jaký  bude  osud  tradičního  pietního  místa,  na Václavském  náměstí, 
  s podobenkami Jana PALACHA a Jana ZAJÍCE,  to zatím nikdo neřekl.
  Navzdory mnoha dotazům to nevysvětlili ani starosta Jan BÜRGERMEISTER,
  ani pražský radní  Igor NĚMEC.  Neteční  a  bezstarostní   jsou  také  oficiální 
  představitelé obou organizací politických vězňů komunismu, JUDr. Stanislav
  DROBNÝ  a  pan Stanislav STRÁNSKÝ.
  Předzvěstí plánované likvidace tradiční piety, s podobenkami Jana PALACHA
  a Jana ZAJÍCE,  byla zpráva Českého rozhlasu,  stanice Regina,  že v  horní 
  části  Václavského  náměstí   budou podzemní garáže pro 500 automobilů. 
  Informace zazněla právě v den odhalení nového sousoší. Tím se potvrzuje
  nenápadně  likvidační  záměr  starosty  Prahy 1= " sejde z očí, sejde z mysli "
  = cíleně prosazovaný od  podzimu  roku  2000.  V rámci výstavby tak "smyslu-
  plně" zmizí z centra  Prahy varovné podobenky dvou mladých odpůrců režimu
  KSČ.  Páni iniciátoři je vykompenzují okázalým bolestínstvím, mimo frekvento-
  vaný střed hlavního  města.      
Závěr  a  doplňující  informace:
1/ Nejpravděpodobnější  motivaci pro výstavbu nového sousoší, vzhledem k osobám a k jednání hlavních 
      iniciátorů,  lze vystihnout možná i sloučenými položkami  =
     a)  akce  " Sebezviditelnění
..........  b)  akce  " Peněžní zájem " ..........   c)  akce  " StB KLÍN " . 
2/ Pomník  v kanadském Masaryktownu znázorňuje postavu sice zuboženého muže, který se však vzpírá
     svému osudu.  I když je spoután a provazy ukřižován,  na  symbolickém  uskupení  srpu  a kladiva.  

3/
Možné návaznosti a zdůvodnění lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčových
    slov, na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje,  ale lidé,  kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 29. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx