KÁCHA = generál = KPV ČR = populismus + přeopatrnost ................................... 19. V. 2002
Deklarativní kritika a neadresnost vyhovují sebezviditelňovačům, médiím, & comp.        

Veřejná kritika:

 
       Deklarativní  a samoúčelný přístup
  generálmajora, bývalého politického vězně,
          k televiznímu filmu Uniforma

 
 Generálmajor v.v., Miroslav KÁCHA, bývalý politický vězeň, člen
   Konfederace politických vězňů ČR /KPV ČR = kritizuje čtenářským
   dopisem televizní film Uniforma. Dopis byl  zveřejněn v pražském  
  
deníku  metro,14. května 2002, pod názvem Film nahrávající jedné
   Straně.  
  
Scénář Uniformy napsal pan Jiří STRÁNSKÝ, člen KPV ČR.
   Televizní film nebyl natočen v roce 1991, jak je otištěno v deníku  
   metro, ale v  roce 2001.   Proto  měl  premiéru  na ČT 1 až v neděli 
   28. dubna  2002 . Tohle  je  však  to  nejméně  podstatné. 
   Generál KÁCHA totiž poslal svůj dopis jen do novin, nikam jinam.
 
To mi odpověděl na telefonický dotaz, ve
čtvrtek 16. května. Těsně 
   po 20:00 hod. Osobně nepovažoval za potřebné také oslovit vedení
 
  České televize, nebo přímo samotného scenáristu,  kterého jistě zná
   z
KPV ČR.
    Nesouhlasil s  námitkou, že  pokud má kritika něco zlepšovat, musí
    být  zejména  doručena  na kompetentní  místo. Neboť jinak se jedná
    pouze o  emotivní,  ale  neúčinné  gesto.
    Generál KÁCHA námitku neuznával a  vícekrát  opakoval,  že má  
   
právo  svobodně  a  veřejně vyjádřit svůj názor  ......... 

  Z Á V Ě R 
  Se zklamáním z generálových odpovědí, a  s omluvou za  vyrušení
   při televizním poslechu, ukončil jsem tento krátký rozhovor. Nedo-
   věděl jsem se tedy, proč v otištěném dopisu nejsou uvedena jména
   a příjmení kritizovaných osob, ale jen pouhý náznak  =  ....  A  ani 
   se nechce věřit, že autorem námětu a scénáře, podle kterého film 
   byl natočen,  je bývalý politický vězeň. .... 
 
   Čí to byla " pře opatrnost "? Generálova, nebo snad novinářských
   přátel  nynějšího  předsedy  Českého  PEN klubu, člena  KPV ČR.
   Náročnost na vlastní práci však je slabou stránkou mnoha našich
   celebrit a tabuizovaných institucí  ( např. KPV ČR,  Klub Milady
   HORÁKOVÉ, ... ),  jakož i mnoha představitelů rozličné administra- 
   tivy a sdělovadel.  
   Objektivně tím slouží k devalvaci oficiálně uznávaných  hodnot
   a k snadnějšímu výprodeji České republiky. 
    
   A tak  je  občan  zavalován  a  unavován záplavou  balastních slov, 
   i jejich bezvýchodností.  Navíc je tím okrádán o  drahocenný  čas 
   na vlastní život = na práci, na odpočinek. Z toho profitují  zejména
   exponenti cizích vlivů, a jejich  konta  v zahraničních bankách.  
   Odstupňovaně pak i rozliční kořistníci, mluvkové, sebezviditel-
   ňovači. 
Škoda, že takto jednají nejenom  údajní  profesionálové
   a  takzvané  V.I.P.,  ale  i  desorientovaní  občané.  
    

 
Doplňující informace:
1/ Na tuto internetovou stránku budou  průkazně upozorněni níže jmenovaní adresáti, aby zaujali 
     svá stanoviska = titl. Miroslav KÁCHA, Jiří STRÁNSKÝ, Česká televize, Klub Milady Horákové, 
     periodika Konfederace politických vězňů ČR, pražský deník metro. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
      na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Například  srovnatelná  tématika  =  2002/ V/07. 
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  neděle 26. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx