Pieta = antibolševici = emigrace : ČSR - 1945 + SSSR = gulagy + HAŠEK . 17. V. 2002  
U pamětní desky též květiny za Prahu 3, která souhlasí s pomníkem rudému komisaři! 
 
           Pietní
  vzpomínka 
 
   na antibolševické 
        emigranty, 
   
     odvlečené 
  z Československa 
  do gulagů v SSSR.
 
         
VÝBOR  " ONI  BYLI  PRVNÍ "
uspořádal 13. května 2002 dvě tichá shromáždění, na paměť antibolševické emigrace z bývalé Ruské říše. 
Politická, občanská i fyzická, likvidace antibolševických emigrantů v Československu započala před 57-58 
lety, oportunistickým postojem československé státní moci k odvlečení těchto lidí  do gulagů v SSSR.

První shromáždění bylo u pravoslavného chrámu, na Ruském hřbitově v Praze 3,v areálu Olšanských 
hřbitovů = zobrazen na úvodní fotografii ( přístup z ulice Želivského ). Tam se uskutečnil pietní akt, spojený 
s kladením věnců a kytic k pamětní desce, umístěné na boční venkovní zdi chrámu. Shromáždění započalo ve
13:30 hodin. 
Projev pana Vladimíra BYSTROVA, předsedy Výboru "Oni byli první",  výstižně shrnul to, nač bychom 
neměli zapomenout. Shromáždění zakončila  česká  státní  hymna,  kterou  hrála  hudba ozbrojených sil ČR. 
Ta  rovněž účinkovala  i  v  průběhu asi  půlhodinového shromáždění. 

Věnec prezidenta ČR uložili vojáci čestné jednotky, věnec Výboru "Oni byli první" pak vysloužilí uniformo- vaní důstojníci českého letectva.
Štáb České televize, fotografové a novináři, doplňovali  skupinu celkem asi třiceti civilních účastníků této
akce.
       Místostarosta Prahy 3, Ing. Tomáš MIKESKA, byl mezi těmi několika občany, kteří položili květy pod 
       pamětní desku. Po ukončení pietní akce jsem se mu představil. Pozastavil jsem se nad rozporuplností 
       jeho jednání, s odkazem na dopis, který mi poslal 30. dubna 2002.
       Proč  klade květiny na uctění obětí bolševiků, když současně obhajuje zřízení pomníku rudému komisaři 
       z Bugulmy,  Jaroslavu HAŠKOVI ?    Obojí  se  děje  na  území  Prahy 3.
             Pamětní deska na pravoslavném chrámu Ruského hřbitova, s ruským a českým textem
                       Rusům  a  Ukrajincům, 
   příslušníkům dalších národů bývalé Ruské říše, 
   v roce 1917 odmítnuvším komunistickou utopii 
   a v řadách slavné  Dobrovolnické armády
   bránícím svět před bolševickým terorem, kteří na
    počátku dvacátého století nalezli  nový domov
   v Československé republice.

  Avšak o čtvrtstoletí později byli prvními oběťmi
   poválečného prokomunistického oportunismu,
   jenž dopustil, aby byli v roce 1945 odvlečeni 
  do sovětských věznic a koncentračních táborů. 

   Kde zahynuli nebo beze stopy zmizeli a jen hrstce
   bylo po mnoha letech dovoleno vrátit se zemřít 
   ke svým rodinám domů do Československa.
                                             Věčná  paměť !
                                  
                                               

 
 

Z Á V Ě R
Zatím nic neřešící  diskuse s místostarostou Prahy 3 je jediným rušivým dojmem z pietního  setkání u pravo-
slavného chrámu na Ruském hřbitově. Odpolední  shromáždění v Praze 6 jsem nenavštívil,  po předchozí 
omluvě z časových důvodů . 
   

 
Doplňující informace:
1/ Jen v některých celostátních sdělovadlech  se objevila velice stručná zmínka o pietě na počest lidí, v roce
      1945 zavlečených do Sovětského svazu. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, na titulních
     stránkách zpravodajství DOKLAD. Například 2002/ III/ 04 .... V/ 07.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  pondělí 20. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx