1945 : 2002 = Praha = povstání = pieta + vlajky : slova + pózy = kritika ...... 16. V. 2002
Jak jsme vzpomínali  hrdinů i obětí protinacistického povstání z 5. až 9. května 1945. 
 
      Pražské povstání 1945,

a jeho výročí v roce 2002.
 
 
Celopražské oslavy  i  neoslavy.
Tradiční kladení věnců různými představiteli, včetně úryvků z jejich  slavnostních projevů, zaznamenaly
snad všechny celostátní sdělovací prostředky.

Citelně však chyběla vlajková pocta, v oknech a na průčelích, či na stožárech obytných domů. Dokonce 
chyběly i na mnoha budovách institucí, kterým to předpisy výslovně ukládají. Některé z těchto případů 
neunikly kritice v televizi, i v tisku.

Květiny a věnce, v národních barvách, však i letos zdobily nespočetné pomníčky a pamětní desky těch, 
kteří zahynuli  ještě 9. V. 1945. Ať už se zbraní v ruce, nebo jako oběti  krvavé pomsty nacistických fanatiků.

Rovněž vlaječky na autobusech a tramvajích pražské hromadné dopravy, stejně jako v předchozích rocích,
byly milou výjimkou z  nesmysluplné opatrnosti  a  z  obav  před  nařčením  z recidivy  ustrašených zvyků,
z doby před listopadem 1989.
 
Dílčí postřehy z  Prahy 9
Živnostenský úřad na Proseku
byl bez státní vlajky  nad úřadovnou, ale jenom prapor v barvách Prahy 9.

Ani lidé společensky angažovaní, díky možnostem současnému režimu, se i letos chovali netečně. Vždyť 
právě oni by měli být tzv. prvními vlašťovkami, signalizujícími návrat k neukrývané národní hrdosti. Navíc
praktikované i mimo hokejová či olympijská vítězství našich reprezentantů. 

Kdo z  nich odpoví ?
Ing. Václav KLAUS, CSc.,
za dobu, kdy ještě bydlel v Českolipské ulici, ve stejném panelovém domě,
o čtyři vchody dál.
Senátor Josef  PAVLATA, dlouhodobě bydlící rovněž ve stejném panelovém domě, také v Českolipské
ulici.
Kandidát Senátu ČR, pan František VONDRÁČEK, Praha 9 - Satalice, Trabantská ulice č.270; přestože
jeho podnik má dva vlajkové stožáry, nad vstupní vrátnicí, oba zely prázdnotou ....
 
Zdůvodnění této kritiky.
Lidé by měli konat v souladu slov a skutků, abychom věděli, kdo je kdo, ale doopravdy. Bez mediálních
příkras a obdobných manipulací.
Pravdivé informace často bolí, jsou však nutné pro zvyšování smyslu pro zodpovědnost kohokoli, tedy
i volených a jmenovaných představitelů obcí, státu, Evropské unie.
Věrohodnost kritiky je dána průkaznými příklady
                        Praha 9,  Českolipská 19,   21.  srpna  1989    Praha 9,  Českolipská 19,  8. a 9. května 2002
    Černá vlajka,  s  trikolorou  v národních  barvách  =   loggie 7. patro        Prapor, z demonstrací v roce 1989 = loggie 7.patro
Doplňující informace:
1/ Na tuto internetovou stránku budou  průkazně upozorněni níže jmenovaní pánové, aby zaujali  svá 
      stanoviska  = titl.  V. KLAUS,  J. PAVLATA,  V. ŘIHÁK,  F. VONDRÁČEK.  
2/ V záhlaví je fotografie pomníčku u západního okraje Ďáblického lesoparku, v Praze 8.  Na dalších 
    fotografiích je stejný panelový dům.  Dříve byl v  nezateplené šedi,  nyní je ve zrekonstruované
     podobě =  navíc též ekologicky a ekonomicky spořivější.  

3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.   Například  2002/ III/18 + V/ 02. 
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 19. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx