KSČM= NAŠE PRAVDA= zkreslení:ÚDV= informace= kniha= DOUBEK... 09. V. 2002  
Protestní dopis periodiku KSČM o práci ÚDV ZK a o knize s přiznáním majora StB
   
        Tolerovat  zlo  ?
.         Ignorovat   oponenty  ?......
 Přesvědčovat přesvědčené ? 
........................................................
 Dopis ve věci veřejné                                                                                          Praha čtvrtek  9. května 2002

NAŠE PRAVDA týdeníku komunistů , pan Josef  ZLOMEK, 701 68 Ostrava 1,  Českobratrská 4
Věc:  Nepravdivá  informace  značky (vt) o ÚDV,  zveřejněná v č.17, datovaného 1.5. - 14.5. 2002

Pane šéfredaktore,
    mám  před  sebou  dvě  tiskoviny,  které  mají  k  sobě  úzký  vztah,  a  proto  na  ně  reaguji .

1) NAŠE PRAVDA č. 17/2002, na straně 5, kritizuje práci ÚDV nepravdivým výrokem = ... produktivita
práce úřadu je nulová. Je jen dobrým bydlem pro pár desítek darmošlapů  ...
tato glosa, nazvaná
Zbytečně vyhozené miliony  má  místo  podpisu  pouze  značku   (vt).

2 ) Dokument  =  StB o sobě, výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka =  připravil historik  Karel 
KAPLAN.  Na počátku tohoto měsíce ho vydal  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Drastické represe StB a ÚV KSČ,  vůči vlastním soudruhům, v padesátých letech minulého století, 
jsou tentokrát hlavním tématem knížky, kterou Vám doporučeně posílám. V zájmu průkaznosti, a kvůli  
možné oponentuře. Současně doporučuji internetové stránky www.mvcr.cz/udv.html .
 ÚDV tam pravidelně informuje o svých pracovních výsledcích. Nejenom v oblasti trestně-právní. 
Velice zajímavý je výčet dokumentačně-publikační činnosti. I ta  se značně zvětšila, právě po nástupu
nynějšího ředitele, Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA. Což  zřejmě neví, nebo  nechce brát v úvahu autor/ka, 
pod úkrytem značky  (vt).   
Byl bych rád, kdyby konkrétní pisatel zaujal otevřené stanovisko, po přečtení výpovědi důstojníka StB. 

Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989, jako č.2 v edici Sešity, vydal ÚDV  už  v roce 2000,
zhruba rok po nástupu nynějšího ředitele. Objektivně jsou tu zaznamenána všechna základní fakta,
i absolutní tresty za vojenskou zradu, které podepsali prezidenti T.G. MASARYK,  i Edvard BENEŠ.

Režim  KSČ, za  41 let  své  existence,  nedokázal  souhrnně  publikovat údaje o lidech, kteří zahynuli 
při stávkách a demonstracích, v rozmezí roků  1918 až 1939.   V zájmu historické pravdy marně pátrám 
po takové souhrnné dokumentaci.  V knihovnách, v Muzeu dělnického hnutí, na vysokých školách,
v historických ústavech.

Znát  pravdu,  kvůli  nezměrnosti  lidského  utrpení,  jako  varovné  poučení  =  ne proto,  abychom se
přetahovali o větší míru zla a obětí.  Ať se staly na bojištích i na popravištích, při církevních inkvizicích,
v gulazích komunismu, v  koncentračních táborech nacismu,  při bombardování měst, obcí .... 

A poučeně jednat podle pravdy,  zavrhujíce pokrytectví, tedy  i demagogické a zvrácené teze, například, 
 že  dobrý  Němec  je dva  metry  pod  zemí,  dobrý   komunista  na  kandelábru, ....
 
     
S pozdravem a s přáním lepších dní  
                                                                                           
Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                     
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                   190 00   PRAHA  9   Českolipská 19
 

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dopis byl  dnes odeslán adresátovi elektronickou poštou. Knížka poslána jako 
     doporučený dopis . 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.   Například  2000/ IX/12 + 2001 / IV/ 12. 
Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka  16. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx