Praha 3 : HAŠEK= bolševik= Radnice : pomník= obhajoba= odpověď..... 07. V. 2002
Pomník bolševickému komisaři by odporoval skutečné úctě k obětem komunismu. 

V únoru a březnu
letošního roku pronikla do sdělovacích prostředků zpráva, že se souhlasem zastupitelů
Prahy 3  má být  postaven  pomník  Jaroslavu  HAŠKOVI,  spisovateli  a  bolševickému   komisaři.  
Zaznamenal jsem dva odsudky,  postupně zveřejněné ve čtenářských ohlasech pražského deníku Metro.

Ani  jeden  z dopisů  však  neříkalže by rovněž byl poslán starostovi Prahy 3, Ing. Milanu ČESKÉMU, 
podporovateli skautů, politických vězňů komunismu, nezávislého Tibetu .... 

Stručný  protest,  adresovaný  starostovi  Prahy 3,  jsem odeslal až  20. dubna  2002 . 

V pondělí 6. května
přišla tato odpověď na kritiku.  Ne od pana starosty, ale od jeho zástupce =
   
 
Stručné stanovisko k odpovědi z Prahy 3:
Záleží na tom, co upřednostňujeme =
A )  Buď morální hledisko, jako skutečně vzorový a následováníhodný příklad ( spisovatel Karel 
       ČAPEK, ....  )  nebo,  
B )  Výjimečnost, která v podstatě šokuje svou  neomaleností  ( švejkovina ) a  účelovou úspěšností
         = publicita, peníze .... 
C )  Sebezviditelnění za každou cenu  = v odlesku oslavované osobnosti či "osobnosti" .                         
Selhavší celebrity, například =
Diego Armando MARADONA, vynikající fotbalista.  Šokoval  a uspěl nepoctivě vstřeleným gólem.  
                              Závislý na drogách a populistických výstřednostech, .....
Karel  SABINA, revolucionář a autor libreta k národní opeře ! Avšak i  věrolomný udavač svých 
                             nejbližších. Lživost jeho písemných sebeobran odhalily teprve policejní archivy,
                             ale až po roce 1918.
Jaroslav FOGLAR, spisovatel evidovaný jako agent StB.  Hlásal ušlechtilé ideály, které však sám 
                                   porušil. Minimálně úhybným mlčením na průkaznou žádost o vysvětlení tohoto  
                                   rozporného poklesku = ještě v době, kdy nebyl upoután na lůžko. 
 
Doplňující  informace:
1/ Protože výše uvedené stanovisko k odpovědi z Prahy 3 obsahuje  všeobecně dostupná  fakta,
      je zbytečné rozesílat je znovu všude tam,  kde je neberou v úvahu., ať už z jakéhokoli důvodu . 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD 2002 / III/ 04 + IV/ 20.                                   
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří  je buď naplňují, 
                     nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit do neděle 12. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx