Média = redakce : PSP ČR  = kořistění + výhody  = urgence .............. 02. V. 2002
Předseda KLAUS je stále zdrženlivý k protěžování podnikatelů z oblasti médií ! 
....
Urgence  ve věci veřejné                                                         Praha čtvrtek 2. května  2002

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  prof. Ing. Václav  K L A U S,CSc.
Věc:  Nedodržování zákonů a etiky v PSP ČR = diskriminace řadových podnikatelů 


Vážený pane předsedo, 

dnes jsem opět pročítal Váš internetový článek a esej z 11. dubna 2002. Vyzýváte v něm 
k   záchraně  vymírajícího   živočišného  druhu,  kterým   je  ohrožený  český  podnikatel. 

Proto mě mrzí, že přímo v Poslanecké sněmovně, jejímž jste vrcholným představitelem, 
přímo a  osobně  nezasáhnete  ve  prospěch diskriminovaných subjektů = nemediálních
nájemců.  Přitom  se  jedná o  problém,  který je  takzvaně přímo  pod  svícnem.

Navzdory   opakovaným  upozorněním   a žádostem k poslancům ze Stálé poslanecké 
komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,  ale i  k Vám  = 18. března  2002 = 
dochází  k   alibismu a  k  taktizování,  zřejmě s  přeopatrnickou  nadějí  =  přesunout 
problém  až  na  bedra  nově  zvolených  poslanců. 

Takovýto nesoulad slov a skutků je varovným  kontrastem ke všem  sebeokázalejším 
stanoviskům  a  slibům,   zejména  v  době  předvolební. 
 

Nad  zájmy  státu  nemají  převažovat  osobní  averze.   Tak  nějak  jste  se vyslovil 
i v minulých dnech.  Proto považuji  za  potřebné  a očekávám,  že vysvětlíte svou 
neangažovanost, i  celkový dosavadní  přístup ve  zmíněné záležitosti.  
V podstatě se jedná o úplnou  a  nezprostředkovanou  odpověď  na  můj  dopis
z  18. března  2002.

S pozdravem a s přáním lepších dní                   

                                                                                               Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                         
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                      190 00   PRAHA  9   Českolipská 19                                                                    

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená urgence  byla předána  podatelně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
      ve čtvrtek 2. května 2002, těsně po 17:00 hodin. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.   Například  2002 / III/ 18  +  IV/ 16. 
3/ Páně KLAUSOVA obrana českých podnikatelů je zveřejněna v jeho internetové prezentaci
     www.klaus.cz , 11. dubna 2002.
4/ Mezi podnikatele, diskriminačně protěžované v PSP ČR,  však  patří také redakce,  jejichž
     majitelé  nejsou  občany  České republiky.
  
Pamatujme:  Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 6. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx