PSP ČR = Deklarace = Dekrety : Sudety = hlasování + absence .............. 01.V. 2002
Absence poslankyně JIROUSOVÉ byla důvodná  =  DODATEČNÉ  SDĚLENÍ
DODATEČNÉ   SDĚLENÍ 
    Poslankyně  PSP ČR,  MUDr. Taťána  JIROUSOVÁ  (KSČM),  
byla 24. dubna 2002 na služební cestě, jako členka Stálé delegace
Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.  Tím je
řádně  a dodatečně omluvena její absence při jednání a hlasování 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.      
 
Doplňující informace:
1/ Pravdivost dodatečného sdělení je ověřitelná v úvodní části stenografického záznamu, z jednání  
     PSP ČR, dne  25. dubna 2002.  Tuto skutečnost o absenci poslankyně JIROUSOVÉ, oznámenou
     teprve  s jednodenním zpožděním, 
jsem chtěl zveřejnit až v souhrnném vyjádření k neomluveným 
     absencím. 
     Zřejmě z pověření paní poslankyně mi byl včera odeslán e-mail, upozorňující na uvedené skutečnosti.  
     S ohledem na tuto zprostředkovanou odezvu, a v zájmu fair play, zveřejňuji informaci bez zbytečného 
     prodlení. Včetně jejího zařazení do rejstříku nápravy
.  
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD,  například  2002/ IV/ 24.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  neděle  5. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx