PSP ČR = Deklarace = Dekrety : Sudety = hlasování + absence ..............      24. IV. 2002
Deklarace PSP ČR k Dekretům prezidenta BENEŠE, absence poslanců, německý zájem.
Úvodní sdělení 
   Následující  údaje pocházejí  z  prezenčních seznamů a ze souvisejícího omluvného listu. Další jsou vybrány
 z dokladu o  médiích  a  hostech  = na  49. schůzi Poslanecké sněmovny, ve středu 24. dubna 2002.   

    Jednomyslný souhlas 169 hlasujících,  je zastíněn téměř 10% neomluvenou absencí = 18 poslanců, 
    z celkového počtu 200.  Přitom se jednalo o mimořádně závažné rozhodování,  v   celostátním   zájmu.  

Během hlasování o Deklaraci PSP ČR k Dekretům prezidenta BENEŠE, měla probíhat v budově Sněmovny jedná-
ní s různými delegacemi.  Je věcí názoru, zda-li  takováto praxe slouží hlavnímu poslání zvolených zastupitelů.  
     Už vícekrát se stalo, že rozdílem jediného hlasu byl zamítnut potřebný zákon
. Například při prvním úsilí 
o trestnost jáchymovské a osvětimské lži, 5. dubna 2000.  Ačkoli v budově bylo přítomno 25 nekomunistických
poslanců. Ti však dotyčné hlasování ignorovali =  z rozličných důvodů.  
     Podrobnosti  právě  o  tomto  selhání jsem  zveřejnil  ve zpravodajství  DOKLAD až  2001/ III/ 11. Včetně
příjmení  všech  neomluvených  absentérů; i  přehledu jak  reagovali  nebo  nereagovali na následný dotaz.   
Poslanci, kteří chyběli při hlasování o Deklaraci
                 Pořadí             ČSSD              Omluven/a   = důvod                 
      1 ČEVELA           Rostislav        Bez  omluvy
      2 GRÉGR             Miroslav        Omluven     = účast na schůzi  Senátu
    3 JUNGOVÁ       Ivona        Omluvena   = vážné rodinné důvody
    4      KAPOUN          Miroslav        Bez  omluvy
    5 KOUDELKA      Zdeněk        Omluven    = hospitalizace
    6 KŘEČEK             Stanislav        Bez  omluvy
   7 SEHNALOVÁ    Olga        Bez  omluvy
    8 SCHLING           Jaromír        Bez  omluvy
    9      SKOPAL             Ladislav        Omluven   = jednání v Radě Evropy
   10    SNÍTILÝ              Evžen        Omluven   = zdravotní důvody
   11 ŠKROMACH      Zdeněk         Bez  omluvy
   12 ŠTĚPOVÁ           Vlasta           Omluvena = Parlamentní shromáždění RE
   13 TUREK                Radim         Bez  omluvy
   14 VOLFOVÁ          Jana         Bez  omluvy
       KDU  - ČSL
   15 AMBROZEK      Libor         Bez  omluvy
   16 PARKANOVÁ   Vlasta          Bez  omluvy
              KSČM
   17 JIROUSOVÁ     Taťána         Bez omluvy
   18 KLANICA           Zdeněk         Omluven = hospitalizace
            ODS
   19 BENDA               Marek         Bez  omluvy
   20 BENEŠ                Miroslav            Bez  omluvy
    21 CABRNOCH      Milan         Bez  omluvy 
                   22      JEŽEK                 Libor         Bez  omluvy                 
                    23 KOCIÁNOVÁ    Jitka         Omluvena = vážné rodinné důvody                
    24  KOCOUREK      Martin         Bez  omluvy
    25   KUČERA   ml.     Miloslav         Bez  omluvy
               US
   26 MATĚJŮ                Petr                  Omluven =  Parlamentní shromáždění RE
   27 MIHALIČKOVÁ  Monika         Omluvena = mateřské povinnosti 
   28 NĚMEC         Pavel                      Bez  omluvy
   29 ONDRUŠ      František         Omluven = zdravotní důvody
   30 PILIP              Ivan         Bez  omluvy
   Nezařazení = ČSNS
   31 PAULÍK         Vladimír            Bez  omluvy
 
Zahraniční média a pozorovatel =
ARD, Studio Praha     =      SCHMOLZ  Georg,   BUCHHOLZ  A.,  RICHTER  Klaus,  VAPENIK  Petr
ORT                               =      SOLCOVA (?), + další dva těžko čitelné podpisy
Sűddeutsche Zeitung      KREBS  Heiko
Velvyslanectví SRN    =      GRÖNEBAUM Herbert
 
Doplňující informace:
1/ V zájmu úplnosti oslovím všechny poslanecké kluby, i nezařazeného poslance PAULÍKA. Protože zejména
      v předvolebním čase je nutné předkládat fakta, usnadňující optimální výběr příštích zastupitelů. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, na titul-
     ních stránkách zpravodajství DOKLAD,  například  2001/ III/ 08+11.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  neděle  5. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx