STRÁNSKÝ = PENklub + média : občané = desinformace ..................... 23. IV. 2002  
Tolerované desinformace médií o tzv. V.I.P. , nejnověji o Jiřím STRÁNSKÉM. 
                                                                             
Jiří STRÁNSKÝ o sobě, opět bez oponentury  = tentokrát v HN Magazínu Víkend.

Na pěti stránkách přílohy Víkend Magazín Hospodářských novin, z pátku 19.dubna 2002, je rozhovor
s prezidentem Českého centra PEN klubu a  politickým vězněm režimu KSČ, panem Jiřím STRÁNSKÝM. 
Autoři kladených otázek, paní Naďa KLEVISOVÁ a pan Viktor VONDRA zveřejnili odpovědi,  zřejmě
 
tak, jak byly řečeny.

Ke škodě otevřené informovanosti,  pod  dojmem   přežívající  tabuizaci  protikomunistických témat,
nebyli tazatelé tak důslední, aby bezprostředně a kriticky reagovali na neúplnosti, i  na nesrovnalosti, 
ve vyprávění pana Jiřího. 

Čím  vlastně byl  nebezpečný  pro  režim  KSČ,  jako  pumpař  benzinu?  Jaká tedy byla jeho odbojová
činnost?  Vůbec neříká, že by StB uvěznila  někoho z těch zajímavých lidí , kteří ho u pumpy tak často
a   pravidelně  navštěvovali !  Rovněž  nezmiňuje  postih  a  osud svých  tehdejších  kolegů,  pumpařů
z Opletalovy ulice v Praze 1.  

" O  mně  je  známo,  že ....  ( oblíbené úvodní rčení J.S.) :
.... v mé minulosti není nic, co by mi mohli vyčítat .... ( ? )
.... Spisovatel je něco víc než intelektuál. .... ( ? )
.... atd., atp. , ............

Stěžejním bodem věrohodnosti pana Jiřího jsou však důvody jeho druhého uvěznění,  nehledíce na řadu 
dalších podivností, které odhalí  každý  vnímavý čtenář, aniž by byl tzv. intelektuál,  nebo nadintelektuál. 

Jenže právě o sporné benzinové epizodě spisovatel Jiří STRÁNSKÝ vydatně  mlží.  Ačkoli má mimořádný 
publikační prostor v tisku, v televizi, i v rozhlasech.  Na věrohodné vysvětlení mu ale nikdy nevychází čas.

Takřka před dvěma roky jsem ho k tomu průkazně vyzval.  Místo věcné odpovědi jsem byl počastován
nařčením  z  xenofobie, ....  ( ?! )   

ZÁVĚR
Není ke cti naší doby, že mohou přežívat takové věrolomnosti, podlamující společenské povědomí. 
Narušují jeho morální základ,  a zákonitě pak ovlivňují i  mezilidské a hospodářské vztahy. 
          

 
Doplňující informace:
1/ Tato  internetová stránka byla 23. IV. 2002 odeslána e-mailem panu Jiřímu STRÁNSKÉMU,
      Hospodářským novinám, Lidovým novinám, Mladé frontě DNES, deníku PRÁVO, Večerníku
      Praha, týdeníkům Květy, REFLEX,  TÝDEN. Dále pak Českému rozhlasu, České televizi
      a Rozhlasu Svobodná Evropa. 
      
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například  2001/ I/ 14.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 28. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx