RSE : Landsmanšaft  = zámlky + neobjektivita  : 1945 + 2002 : ČR ......... 23. IV. 2002
Komentátor má právo na svůj názor, ale redakce má vytvářet jejich pluralitní paletu ... 
                Včasná, ale zavádějící odpověď z Rádia Svobodná Evropy 
                     
( Postoj k česko-německých vztahům, e-mail  z 22. IV. 2002 )

Vážený pane Hubálku,

   opakovaně jsem si poslechl příspěvek pana Martina Schulze, který byl v rámci Událostí a názorů
odvysílán v pátek 19. dubna a který Vy kritizujete pro jeho údajnou neobjektivnost.
Rád bych Vás 
nejprve upozornil na to, že pořad Události a názory je pořadem, který politické dění komentuje, tudíž 
jednotlivé příspěvky v pořadu uváděné odrážejí názory jejich autorů.
Nyní k vlastnímu kritizovanému 
příspěvku .
Pan Schulz se v příspěvku nezabývá rozborem česko - sudetoněmeckých vztahů, tudíž 
sotva jej lze obvinit, jak píšete, ze zřetelné podpory revizionistických požadavků Sudetoněmeckého
landsmanšaftu. Pan Schulz si bere na mušku skutečnost, že řada představitelů českých politických 
stran problematiku vztahu mezi námi a sudetskými Němci zneužívá v předvolební kampani a praktikuje 
tak techniku předvolební mobilizace, techniku, která je ve vyspělých demokraciích považována za 
nekorektní a nepřijatelný způsob předvolebního boje. Nic více, nic méně.
 

   S přátelským pozdravem Ivan Štern, šéfredaktor ČRo6/RSE
Nekorektní v RSE   je tendenční výběr faktů a jednostranně zaměřených komentátorů.

Vážený pane šéfredaktore,

    oceňuji včasnost Vašich odpovědí. Zkušenosti  mě však nutí ke kritickému hodnocení všech projevů
a skutků, tedy i těch sympatických.
     Neberu komentátorovi právo na vlastní názor. Ale redakce kvalifikovaného média má vytvářet jejich
pluralitní paletu. Samozřejmě, že ne v poměru 4 : 1/2 ( = pan Jiří JEŠ ) , či ještě hůř, 4 : 0. 
     Nezmiňujete, že v půlhodinové domácí části byly dva příspěvky k česko-německým vztahům. Avšak  
pan Martin SCHULZ jako první, později i pan Bohumil DOLEŽAL, předkládali posluchačů totožný pohled. 
     Jindy to bývají   paní  Lída  RAKUŠANOVÁ , paní  Petruška  ŠUSTROVÁ,  a další,  s  jednostranně
prosudetskými stanovisky.
  
   Neslyšel jsem, že kdokoli z nich by upozornil na všechny všestranně ratifikované mezinárodní smlouvy.
Jakoby znali pouze takzvané Postupimské dohodyBenešovy dekrety. Snad jako odrazový můstek pro
odsudek takových "diskriminací", jako byly Norimberský tribunál, denacifikační dekrety a související zákazy
i hmotné postihy, narušující "integritu" spolupachatelů II. světové války.
      Proto se ozývám. Abychom pravdivě konstatovali historická fakta. Ne jako přetahování o větší míru
utrpení na té či oné straně. Ale jako poučení, že v zájmu svého budoucna se máme vyvarovat opakování 
příčin, které vedly k vyvolání dvou největších tragédií 20. století =
  aktivně odporovat porušování všeobecně
 uznávaných  zásad humanity,  mezilidských vztahů. 


       S pozdravem a s přáním lepších dní                                  

                                                                            Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA  9   Českolipská 19       
                                  

 
Doplňující informace:
1/ Tato  internetová stránka byla v úterý 23. IV. 2002 odeslána e-mailem panu Jiřímu STRÁNSKÉMU,
      Hospodářským novinám, Lidovým novinám, Mladé frontě DNES, deníku PRÁVO, Večerníku Praha,
      týdeníkům Květy, REFLEX,  TÝDEN. Dále pak Českému rozhlasu, České televizi, Rozhlasu Svobodná
      Evropa. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových  slov,  
      na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například  2001/ I/ 14.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do úterý 30. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx