PRIMA TV + MANDLER + Landsmanšaft = zámlky + jednostrannost ....... 20. IV. 2002 
Kdo prosazuje do médií  zámlky a neobjektivní zastánce sudetoněmeckých požadavků?
Dopis ve věci veřejné                                                                                     Praha sobota 20. IV. 2002

Televize   P R I M A,   Na  Žertvách  24,    PRAHA  8
Věc =  Sudetoněmecký  landsmanšaft

       Před necelou půlhodinou skončil  na vaší stanici pořad  K věci. Bohužel se nevymykal
převažujícímu  trendu ve zdejších sdělovacích prostředcích. Je paradoxní, že pamatuji pana
Emanuela MANDLERA, jak se stejným konjunkturalismem nejenom horoval pro tzv. mládí
světa,
atd., atp.
      Prozíravě, několik málo měsíců před listopadem 1989, se za to omlouval spolužačce
z Benešova reálného gymnázia ( v tehdejší Praze XIX ), která se kvůli  horlivým svazákům
nedostala na vysokou školu, ačkoli maturovala na výbornou.
      Jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR jsem získal další nechvalné poznatky, zejména
při předjednáních a jednáních o vztazích česko-německých.
      Díky globalizaci, díky internetu,  překonávám blokaci svého působení. Průkazným způsobem
- nehledě na podstatně menší příkoří, než jsem sdílel za komunistického režimu KSČ - mohu říkat
o tabuizovaných a glorifikovaných: Král je nahý ! 
                
Podobný obsah má i níže připojená kopie z www.volny.cz/doklad-hubalek.
S pozdravem a s přáním fair play,   Bohuslav  HUBÁLEK

Doplňující informace:
1/ Kritizovaný pořad  vysílala TV PRIMA v pátek 19. dubna 2002, těsně po 23:30 hodin. Výše 
      uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou  o hodinu později, v sobotu 20.
     dubna.  Včetně  celé stránky,  s dopisem  Rádiu Svobodná Evropa tak,  jak je zveřejněna
       ve zpravodajství DOKLAD 2002/ IV/ 19.

2/ 
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Např. 2001/III/25 + XI/17+ 2002/IV/07.
3/ Prospěchářské  aktivity  pana  Emanuela   MANDLERA,  už  v  50. letech  minulého  století , 
     se  podílely  na  persekuci   hluboce věřící  studentky, dcery  profesora  latiny.  Neuvádím
     iniciály jejího jména.  Jedná se však o doložitelnou skutečnost.   
Pamatujme:
                  
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
                   nebo je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do neděle 28. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx