HAŠEK : PRAHA 3 = pomník = nevhodnost = pokračování + OPRAVA...... 20. IV. 2002
Rozporuplná  pomníkománie. Proč ale za přispění ze společných peněz Prahy 3? 

Protest k věci veřejné                                                                      Praha  sobota  20. dubna  2002

Úřad  městské  části    P r a h y   3,   starosta   pan   Milan  Č E S K Ý
Věc: Pomník spisovateli a bolševickému komisaři Jaroslavu HAŠKOVI

Pane starosto,

    v dnešním Večerníku Praha jsem četl  pojednání o dotyčném pomníku. Není v něm zmíněno, 
že by městský úřad nesouhlasil s jeho výstavbou.  Spíš naopak,  jak je zřejmé z následujících 
slov mluvčího Prahy 3,  pana Petra BLAŽKA =
..... Pouze předpokládáme, že radnice by mohla nějakou částkou přispět na přípravu náměstí
pro podstavec. .... 
   
Už samotný souhlas, k nadstandardní upomínce na spisovatele a bolševického komisaře,  
je podivný a zarážející. I kdyby byl bez sebemenší věcné podpory.  
     Na jednu stranu pořádáte vzpomínkové akce na počest odpůrců komunismu, nejenom u nás,
ale třeba i v Tibetu. Na druhou stranu pak sochařské zvěčnění nechvalné osoby.  Proč ?
     Jako by nebylo jasné, že nositeli teroru a mnohého lidského utrpení jsou právě takoví komisaři,
jako byli Jaroslav HAŠEK, a další protagonisté rudého i hnědého teroru.  
     Obdobnými glorifikačními  způsoby se nenápadně  rehabilituje systém, proti kterému docela
 nedávno statisíce lidí upřímně protestovaly, třeba jen cinkotem klíčů. 
     Občané mají nárok na poctivé a kvalifikované jednání, zejména ze strany zvolených 
a jmenovaných představitelů, od osob veřejného zájmu.
     Bude Praha 3 revidovat souhlas k výstavbě onoho pomníku, nejenom z důvodů rozpočtových? 

      
            
S pozdravem a s přáním lepších dní               Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                    
www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                                  
190 00 PRAHA 9  Českolipská 19  

 
OPRAVA   :
   
  Vlivem technické chyby byl první kritický dopis odeslán jenom do redakce deníku Metro. Ačkoli ve zprávě, kterou jsem 4. března 2002 zveřejnil,  mylně informuji, že starostovi Prahy 3 byl odeslán přednostně.  Omlouvám se. 
Bohuslav HUBÁLEK. 
 
Doplňující informace:
1/ Dopis, jehož součástí je i tato  internetová stránka,  byl 20.IV. 2002 odeslán e-mailem adresátovi
      a do deníku Metro. Doporučeně, hned  po 21.IV.2002 ,  také Ing. Vladimíru ROGLOVI.  
2/ Deník Metro do dnešního dne na e-mail nereagoval, ani ho nezveřejnil, v jakékoli úpravě.  
3/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například  2002/ III/ 04.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 28. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx