Landsmanšaft + RSE  = neobjektivita + revizionismus : 1945 + ČR ....... 19. IV. 2002
Rádio Svobodná Evropa toleruje neprofesionalitu a zlovůli pánů M. SCHULZE & spol. 
Dopis ve věci veřejné                                                                                             Praha pátek 19. dubna 2002

Rádio  Svobodná  Evropa = RSE , Ing. Ivan  Š T E R N
Věc = Události  a  názory,  19. IV. 2002,  po 18:00 hod. =   sudetoněmecké  názory   =  neobjektivita 

Vážený pane, 
    
hned v úvodním  komentáři  zaujal  redaktor  Martin SCHULZ  velice  neobjektivní  postoj 
k  významné  a  mediálně  aktuální  záležitosti =
A )  svou jednostranností, se zřetelnou podporou revizionistických požadavků Sudetoněmeckého
        landsmanšaftu, 
B )  se zřetelnými antipatiemi k dnešnímu,  ještě  nezveřejněnému,  prohlášení  představitelů pěti stran, 
       zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

      Není  to  ojedinělý  přístup,  kdy  RSE  nevyváženě  hovoří o  sudetoněmecké  problematice. 
A to bez ohledu na závazné  mezinárodní   právní   normy,  navazující na Postupimské dohody 
vítězných mocností, z července/srpna 1945 =

1 ) Pařížské reparační dohody = č.150/1947 Sb. = sjednané 21. prosince 1945 mezi 18 státy vítězné
     koalice. Z nich je naprosto jasné, že Československo sice nedostane žádné reparace, ale nebudou
      proti němu uplatňovány nároky,  jakéhokoli druhu  
     Tato ustanovení  uznala vláda  Spolkové republiky Německo, 23. října 1954, v souvislosti 
     s Protokolem  o ukončení okupačního režimu ve Spolkové republice Německo. 
2 )  Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska = č.39/1956 Sb. = 
      vyjadřuje totožná ustanovení,  i vůči Československu ..... 

Z Á V Ě R
     K mnoha dřívějším  pokleskům proti novinářské etice i profesionalitě ( republika Kuba = ostrov
svobody
!, atp.) jsem zasílal protestní dopisy do RSE, Českému rozhlasu, Radě Českého rozhlasu. 
Jak vidět, naprosto zbytečně. 
     Pokud  by  byla  vyvozována  patřičná  opatření,  nemohlo by docházet k trvalým  mediálním  
manipulacím  pánů  Martina  SCHULZE  a  Bohumila  DOLEŽALA,  jak  to odděleně  předvedli  
v  dnešních Událostech a názorech.  Navzdory  platným  zákonům  o sdělovacích prostředcích. 
 
   Jak  dlouho  ještě bude  vedení  Rádia Svobodná Evropa  tolerovat  podobnou  zlovůli 
            a  neprofesionalitu,  pod  patronací  veřejnoprávního  Českého rozhlasu  a  USA ?
              Tohle je jiná Svobodná Evropa, než za jakou jsem byl vězněn režimem KSČ !

              S pozdravem a s přáním lepších dní     

                                                                                      Bohuslav   H U B Á L E K
 
                                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA  9   Českolipská 19
 

Kopie, k vyjádření , řazeno abecedně=
Český rozhlas, Rada Českého rozhlasu, velvyslanectví USA

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Např. 2001/ I/ 08+17..... + 2002/ XII/ 25 + 28.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do neděle 28. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx