PSP ČR + média : podnikatelé = diskriminace + politikaření ............................ 16. IV. 2002
Ať se poslanci veřejně přihlásí k diskriminačnímu protěžování médií v PSP ČR.

Žádost ve věci veřejné                                                                                Praha úterý 16. dubna 2002

Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,  předseda Ing. František BROŽÍK
Věc: Bezplatné nájemné i služby redakcím soukromých sdělovacích prostředků, v  PSP ČR

Vážený pane předsedo,
     buďte tak laskav a zařiďte, abych dostal kopie zápisů i prezenčních listin ze všech  jednání ,
která se týkala bezplatných služeb soukromým sdělovacím prostředkům, v PSP ČR.
     Považuji to za potřebné, nejenom s  ohledem na současný význam  této záležitosti,  ale též
pro budoucí historiky, jako existující a průkaznou dokumentaci dnešní doby.

     S pozdravem a s přáním lepších dní                                       Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                                   
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Například  2001/ IV/ 04 + 2002/III/18+
     2002/ IV/ 16.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do neděle 21. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx