PSP ČR + média : podnikatelé = diskriminace = odpověď= neúplná ............... 16. IV. 2002
Předseda PSP ČR odpovídá zprostředkovaně  = souhlasí s diskriminací podnikatelů !
 Dílčí a neuspokojivá odpověď na žádost z 18. března 2002
    
Včera, v pondělí 15. dubna, přišel poštou dopis, v němž zprostředkovaně zaznívá neuspokojivé
 stanovisko k   diskriminačním   vztahům =  vůči   jedné  ze dvou  skupin  soukromých podnikatelů, 
nájemníků v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky .
       Přetiskuji  tuto odpověď, bez podrobnějšího komentáře, neboť předseda Sněmovny, prof.V. KLAUS 
by  měl  ještě  napsat   osobní   vysvětlení,   ke  zbývajícím   položkám   žádosti  z  18.  března  2002
.

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Například  2001/ IV/ 04 + 2002/III/18.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do neděle 21. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx