KPV ČR + média  =  tabuizace + konjunkturalismus : ideály = selhávání ....                      14. IV. 2002
 
         Aktuální  česká  lidová:
    " .... nejsi,  nejsi,  jak  se  děláš ! .... "

 Tabuizovaná Konfederace politických vězňů
  České republiky
/ KPV ČR,  svou  praxí 
             porušuje hlásané ideály.
 Okázalou  rétorikou,  prázdnými  gesty,
     slouží   jako  účelová   rekvizita
 různých " státovorných "  prospěchářů !

......................................................................

                    Ukázka  titulní  stránky  a  nepravdivého  inzerátu  o zveřejňování  i  protichůdných  názorů.
 

V  práci 
KPV ČR
převažuje stereotyp deklarativního přežívání a konjunkturálního posluhování, zejména rozličným celebritám 
a trendům momentální politické scény. To téměř absolutně platí i pro tvůrce tištěných periodik Konfederace.

Navzdory moralistním řečem o potřebě působit na mladou generaci, ani ústředí
KPV ČR ( ani  dvě pražské 
pobočky )  nemají  e-mailové  spojení,  ani  vlastní  internetové stránky.  A to navzdory štědré státní  dotaci, 
i  přísunu  peněz  z  nedávného odškodnění politických vězňů,  podle zákona  č.
261/2001 Sb.
 
Zato  však  během  roku 
2000  dokázali  funkcionář KPV ČR   na  výkony  spojů  vynaložit  510 000 Kč. 
Na spotřebu materiálu  blíže nespecifikovaného vykazují částku 437 376 Kč  =  na úkor státního rozpočtu,
z  každoroční  dotace tři  milionů  korun. Taková jsou dílčí fakta z oficiálního vyúčtování pro ministerstvo
financí, ze dne
24.1.2001.  

Dokumentační středisko
KPV ČR, za více než dekádu své existence, nevydává vlastní publikace. Dokonce  
ani  tematické  registry  literatury a zpráv, týkajících se  minulosti  politických vězňů, ale i  současného dění 
KPV ČR. Tím citelně zaostává za monografiemi  mimopražských poboček;  Rychnov nad Kněžnou  a další. 

Zmanipulované valné hromady a schůze jsou občas kritizovány samotnými členy KPV ČR, ale bezvýsledně.
Svědčí o tom sporadické připomínky, a jejich nedůsledky ( např.
KPV Věrni zůstaneme  č.2001/9, strana 14;
KPV Věrni zůstaneme č.2002/4, strana 3 ).   

Političtí vězni režimu KSČ ignorují podstatné události, související s jejich působením:
Aktuálním a nejkřiklavějším příkladem je "ticho" kolem nákladného pomníku obětem komunismu, 
který má být odhalen v květnu
2002, na úpatí Petřínské stráně, v Praze 1. Na stránkách muklovských 
periodik nebyly podrobnější informace, ani diskuse, spojené například i s průzkumovou anketou. Tím spíš, 
že následně hrozí likvidace tradičního pietního místa, u svatováclavského sousoší, na jednom z nejfrekvento-
vanějších míst hlavního města Prahy.  

Průběžná diskriminační selekce v periodikách KPV Věrni zůstaneme a Zpravodaj KPV:
KPV:
Navzdory průkaznému doručení , nebyla např. zveřejněna informace
o úspěšném soudním sporu Bohuslava
 HUBÁLKA  s ministerstvem vnitra, ohledně odtajnění odchodného příslušníků StB a souvisejícího seznamu
utajovaných skutečností
MV ČR.   Obojímu zveřejnění  ještě v roce  1997  tvrdošíjně  bránil  údajný  příznivec
politických vězňů,  tehdejší ministr vnitra Jan RUML.. 

Už tradičně nebyla zodpovězena, natož pak zveřejněna  kritika předsedy
KPV ČR.  Prvotně byla odeslána 
JUDr. Stanislavu DROBNÉMU. Později, až 16.
října 2001, také do KPV Věrni zůstaneme, i redaktorovi  centrálního
Zpravodaje
KPV ČR,  Ing. Františku  ŠEDIVÉMU  =  na  jeho  veřejnou  adresu  z  telefonního  seznamu:

..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z Á V Ě R:
Je více podobných rozporů, selhání a tabuizací v KPV ČR.

Ze "státotvorných"  důvodů,  nebo  z  ovlivnitelné  "zapomnětlivosti"  o nich  nereferují  ani  rozhlas,
ani  televize,  ani  tisk.  Kdopak by si  " pálil prsty "  poukazováním na  " ždímání " státu požadavkem 
na stále stejně vysokou dotaci,  i když vlivem mnoha úmrtí dochází k velikému úbytku členů
KPV ČR.

Konfederace  nezveřejňuje  početní  stavy,  ani  v  žádostech o dotaci.  Před několika lety se mluvilo
o 12 000 lidí. Dnes to může být okolo 5 000 členů. Takový je totiž přibližný odhad počtu přímých 
žadatelů o odškodnění podle zákona č.
261/2001 Sb. Funkcionáři KPV ČR však  nejsou schopni  pocti- 
vého  a  vstřícného jednání vůči státu, ke kterému se okázale hlásí. 

Jak je to tedy doopravdy s honosnými projevy k výročím
T.G. M., Milady HORÁKOVÉ, a dalších autorit?
        
Čemu věrni  zůstanete,  bývalí  političtí  vězni  režimu  KSČ? 
 

Doplňující informace:

1/ Pro  absenci e-mailu v KPV ČR, bude tento text odeslán až zítřejší doporučenou poštou =  předsedovi 
     KPV ČR
, JUDr. Stanislavu DROBNÉMU, redakci KPV Věrni zůstaneme, redaktorovi  Zpravodaje KPV
    ČR, 
Ing.  Františku  ŠEDIVÉMU.  V podstatě se jedná o připomínku obecně známých, leč neřešených 
    skutečností.  
2/ Další  fakta  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,  na titulních
     stránkách zpravodajství DOKLAD.  Zejména to jsou informace z  2001/ X/ 16 +  2002/ II/ 17 +  2002/ III/
     10+12+16.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 21. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx