. Ď Á B L I C K Ý    H Á J,   Praha  8:
   Zůstane  oázou  klidu  a  odpočinku,
      nebo  zdrojem  podivné  těžby
?  
     Severní okraj lesoparku v Praze - Ďáblicích     
Ekologie = Praha = lesoparky = stromy = těžba = korupce? ..............................    09. IV. 2002
      Nově vzniklá 
      paseka 
  na severním
       okraji 
  Ďáblického
   lesoparku. 
   Povšimněte si,  že pokáceny byly zejména stromy o větším průměru kmene. Bez ohledu
   na vznik holého prostoru = bez souvislého zastřešení větvemi, jako zábrana vichřicím 
   a větrným vírům, působícím lesní polomy. 
   Umístění nových pařezů na fotografii dokazuje, že na pasece, která je přibližně 300
   metrů severním směrem od turistických značek u rekreačního areálu: 
   a)  Byly poraženy dva urostlé a zdravé stromy, rostoucí vedle sebe, takže kolem vznikl 
        velký nechráněný prostor =
pravý i levý střed fotografie.
   
b)  Na okraji paseky je několik dvojic slabších stromů, rostoucích takřka těsně vedle
         sebe, aniž by však došlo k jejich šlechtitelské probírce, k plánovité kultivaci.
   Těžba  zejména  nejkvalitnějšího  stromoví  navozuje  podezření  o možném kořistění,
   spoléhajícího na administrativně-formální  krytí těchto akcí, v pražských lesoparcích.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:

1/  Tato stránka byla v úterý 9. dubna 2002 elektronicky odeslána Pražské inspekci životního prostředí,  jako
      doplněk k informaci o kácení stromů v lesoparcích = e-mail z 22. března 2002. Adresátem byl opět vedoucí
       tohoto pracoviště, Ing. Václav BEROUŠEK.
  Souběžně také ministru životního prostředí,  dále  pak  panu
      Tomáši  ČERNÉMU a ing. arch. Marii PETROVÉ. Zítřejší poštou také paní Dagmaře UDATNÉ.
2/  V pondělí 8. dubna 2002 jsem pořídil přes dvacet snímků z těch míst lesoparku, kde se letos kácelo,  aby 
       v případě potřeby posloužily   jako  orientační   podklad  pro posudky soudních znalců z oboru   lesního
       hospodářství. 

3/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,  na titul-
     ních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména 2002/ III/ 03 + 2002/ III/ 05.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 14. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx