ČR : Německo + lobby : právo + spravedlnost + historie podnět B.H. ...... 07. IV. 2002
Ať MZV ČR vydá dokumenty o česko-německém soužití 1933- 1996 = podnět B.H.
Podnět  občana  Bohuslava  HUBÁLKA  ze  3. dubna 1996

    
 
Doplňující informace:
1/ Text tohoto  dokumentu souvisí s úvodní statí zpravodajství DOKLAD 2002/ IV/ 07. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, např. 1. dubna 2002 = nepromlčení privatizace.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 14. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx