Privatizace = nepromlčení  = HUBÁLEK - VACULÍK & spol.  .......................  01. IV. 2002  
Důkaz o věcné práci, místo samolibé a prospěchářské intelektuálštiny .... 
Dopis ve věci veřejné                                                                                 Praha pondělí 1. dubna 2002

LIDOVÉ  NOVINY ,   šéfredaktor  pan  Veselin  V A Č K O V  a  redakční  kolektiv
Věc = Důkaz o reálných možnostech občana v netotalitním státě = pokud není populista

Dámy a pánové v Lidových novinách.

Došlo k řetězovému  zpoždění. Ve čtvrtek 28. března jste neotiskli pokračování o panu Ludvíku
VACULÍKOVI, jak bylo slíbeno o týden  dříve. Teprve až o dva dny později, v sobotu, pokračoval
v rozhovoru s panem Vaculíkem jiný autor, pan Petr ZÍDEK.
Opět vynechal závažnou událost, týkající se nahatého polehávání pana L.V. na hrobech sudetských
Němců,  v  českém  pohraničí. 
Ačkoli  i  to hluboce souvisí  s celoživotním pózováním a prospěchářstvím pana  L. VACULÍKA = 
dovedného mistra  výzev  a  promiskuity. 

V záplavě slov a gest se vybíjí jeho intelektuálství,  místo poctivého přístupu k zodpovědnému řešení
věcí společných. Principiálně to platí i pro jiné takzvané V.I.P. 
Vytrvale plní stránky denního tisku  samoúčelnými úvahami a deklaracemi.  Stejně si počínají 
 v rozhlasech a televizích, k manipulaci veřejným míněním ( např.  stávka / = 
krize  v České televizi ).   
Ovšem,   děje  se  tak  nejenom  na úkor  vnitřních  záležitostí  České republiky.

Na podporu svého tvrzení předkládám úvodní dokument o jedné z úspěšných aktivit řadového občana.
Už předem prozradím její konečný výsledek = dvacetileté nepromlčení trestných činů privatizačních:   

Legislativní návrh B. HUBÁLKA, dálkově vystudovaného průmyslováka-elektro
         Kopie =strana 1.

 Celý legislativní
  podnět je na
   jeden a půl  
 stránce formátu
          A4.  
  Obsahuje  text
  
  dvou nových  
    paragrafů, 
     ale i jejich
    zdůvodnění.
   

        Stejnou 
  možnost  měl,
  a  má,  každý
 z protěžovaných
    celebrit naší
    současnosti. 

       
Včetně
  neelektrikářů,
     důchodců; 
  tedy i studentů
      univerzit 
      III. věku !

          Kopie = strana 2. 

ZÁVĚR
   Je pravděpodobné, že Vám nebude dovoleno reagovat ani objektivním způsobem.
Jako v případě mnoha dalších podnětů. Třeba k čerpání asi jednoho milionu Kč 
na úkor státního rozpočtu = za služby, které řadoví podnikatelé hradí Poslanecké
sněmovně =  pronájem,  telefony,  energie.   Narozdíl  od  jiných  soukromých 
podnikatelů,   jenže z  vlivové  sféry sdělovacích prostředků. 
    Ani v této obtížné záležitosti však nepadlo poslední slovo,  pokud nezvítězí 
dobrovolné  uplatnění  rozličných  etických  a  profesních  kodexů.  
    

    S pozdravem a s přáním lepších dní,                                Bohuslav  HUBÁLEK 
 
                                                                                           www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00  PRAHA  9  Českolipská 19

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dopis byl odeslána elektronickou poštou do redakce Lidových novin,
     dopoledne v pondělí 1. dubna  2002. 
2/ O výše uvedenou informaci z roku 1993 neprojevily a neprojevují zájem ani tehdy
      oslovené  sdělovací prostředky. Obdobně se chová  Konfederace politických 
      vězňů ČR.  Nikdo z nich nereagoval jakýmkoli sdělením o vhodnosti, či nevhodnosti .
3/ Navazující dokumenty, jako doklad občanských možností zveřejním postupně, stejně
      jako další podobné iniciativy. Například k česko-německým vztahům, k ekologii .... 

4/ 
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 7. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx