VACULÍK + média = populismus + peníze : občané : StB ......... 23. III. 2002  
Fakta usvědčují Ludvíka VACULÍKA, dovedného mistra výzev a promiskuity. 
Odezva ve věci veřejné                                                                               Praha sobota 23. III. 2002
L I D O V É     N O V I N Y,   redaktorka    Daniela    I W A S H I T A
Věc: K Vašemu Rituál slova Ludvíka Vaculíka, ze čtvrtka 21.III.2002

Vážená slečno nebo paní,

dříve  obsah  i  styl všech sdělovacích prostředků
  diktoval   ÚV KSČ.  Nyní, navzdory
halasení o  etických  kodexech a  profesních  zásadách,  diktátorem je hlavní zájem 
vydavatelů, a  jimi  jmenovaných šéfů novin  =  peníze  a  vliv.
Totéž platí pro přizpůsobivé a dovedné spolupracovníky. Všichni dohromady sice profitují,
i když  nerovnoměrně. Rozhodně však na  úkor celospolečenského  prospěchu, bez ohledu
na soulad slov a skutků.

Jedním z klasických prototypů je i pan Ludvík VACULÍK
, kterého vlídně kritizujete v takřka 
celostránkovém pojednání = Lidové  noviny, čtvrtek 21.března 2002.

Škoda, že nezmiňujete charakteristickou  stránku jeho projevů. Je to  jeho "buřičský"
populismus, jeho rady široké veřejnosti =... já bych, ... kdybych...!  
 
Jenže ve vlastních případech pan L.V. už značně selhává.
Dodnes totiž nedokázal zjednat
pořádek a  veřejně vysvětlit skandál ze 21.ledna 1977, kdy byly o něm v týdeníku Ahoj 
zveřejněny kompromitující  fotografie. Ty ukazují nahatého muže a nahatou ženu, jak leží 
na náhrobcích sudetských Němců, v českém pohraničí
.
I dnes se taková "intelektuálská originalita" hodnotí jako hanobení památky zesnulých.  
Bez  ohledu  na  Benešovy  dekrety,  a bez ohledu na německou Mírovou cenu E. Maria 
REMARQUE  plus 25 000 DM , z června 1997, pro spisovatele  Ludvíka  VACULÍKA, 
za   přínos   k   posilování   vzájemných   vztahů.

Ačkoli už v roce 1995 mě pan Ludvík VACULÍK písemně ujišťoval, že určitě zakročí proti
původcům této StB akce,  dodnes  o tom  není  nic známo.  Zato  těch  výdělečných   bych, 
... kdybych ... ,
jsou  přehršle.
    

Proto se pan  Ludvík VACULÍK  nutně jeví jako předovedný mistr  výzev a promiskuity,
ačkoli  mediálními   manipulacemi  je  i  on  vydáván  za  příkladnou  morální  veličinu.

Svá tvrzení opírám nejenom o text a vyobrazení v jeho autobiografii Český snář,
ale také o stručný výběr z mnoha  dalších populismů, i kompromitujících výroků, 
dosud nikým nevyvrácených = 
Ludvík VACULÍK, Lidové noviny, Poslední slovo:
5. června 2001
.....  Přitom v trestním zákoně paragraf proti tomu máme. Je to § 205 proti trestnému činu
ohrožování mravnosti: tím se míní výroba a šíření děl pornografických a jiných, v nichž
se projevuje neúcta k člověku a násilí ....
4. září 2001
.....Ve skulině mezi dvěma režimy mělo se sejít pár lidí, kteří by využili netečnosti,hlouposti
a nekompetentnosti většiny a měli říct: toto bude a toto nebude. ...

11. září 2001
 ....  Kdybych byl politik a měl prsa jako paní Buzková a noviny by bez mého souhlasu
či proti mému libidu otiskly můj obrázek, žaloval bych je:
z finančních důvodů. ....
15. září 2001
Čin Jana Palacha ... já bych ocenil, kdybych se dokázal vrhnout takto, s ohněm , na
tehdejšího sovětského reichsprotektora. .... 

27.listopadu 2001
.... Proto jsem podal trestní oznámení podle § 205 tr.z. o ohrožování mravnosti. ... 
.... A  mimo mravnost není umění. ....
5. února 2002
.... Nad tím, jak se Češi chovali k nevinným Němcům, cítil jsem hněv a lítost, že se i v našem
národě našly takové svině jako v německém. ...

Ludvík VACULÍK v rozhovoru pro MF Dnes
5. listopadu 2001
.... Čekal jsem, a do dneška si to přeju, aby se víc odkryla činnost StB a zveřejnily se závažné
hanby jejích spolupracovníků. ...
Kopie zlobné reakce, podepsané jako Ludvík VACULÍK

                Otevřená dopisnice, bez
  odesílatele, s podpisem
  odpovídajícím podpisu
  pana L. VACULÍKA,
  potvrzuje     morbidní
  výstřednost, na hrobech
  v českém pohraničí.
  Ačkoliv píše o všem
  možném, o tak závažné
  skutečnosti pan L.V. mlčí.
  Od  jiných  by však chtěl
  plnou otevřenost. Mimo
  svůj případ, mimo svoje:
   ... bych, ... kdybych...!

   Právě vlivem takových
     " celebrit " dochází
    k manipulaci veřejným 
    míněním,  k  devastaci 
        věcí  společných,
   k promarňování daných
           příležitostí.

ZÁVĚR
   Je pravděpodobné, že Vám nebude dovoleno reagovat ani objektivním způsobem. Je to častá praxe.
   Avšak díky globalizačnímu internetu se tato stránka dostane k pravidelným zájemcům. Splní tak, co 
   jsem zvolil jako název  =  DOKLAD.
   Během týdne zveřejním archivní dokumentaci, dokazující, že pan VACULÍK, a jemu podobní, by mohli
   reálně pomáhat nápravě nedostatků, pokud by chtěli, a nebyli poplatní jiným zájmům. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní,                  Bohuslav  HUBÁLEK 
                                                                                www.volny.cz/doklad-hubalek

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dopis byl odeslána elektronickou poštou do redakce Lidových novin 
      v sobotu 23. března 2002. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
    slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. Například 2001/ VII/ 06. 

Pamatujme:
                  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
                  zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 31. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx