Média : PSP ČR  = kořistění + výhody  = žádost ................. 18. III. 2002
Prosadí předseda PSP ČR zákon a etiku proti kořistění a vlivu médií? 
Žádost ve věci veřejné                                                            Praha pondělí 18. března 2002

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  prof. Ing.  Václav  K L A U S, CSc.
Věc: Dodržování zákonů a etiky v PSP ČR 

Vážený pane předsedo, 
poctivé jednání by mělo být zásadním vodítkem, nejenom u složek zákonodárných, 
výkonných a soudních, ale také  u  sdělovacích prostředků. Bohužel, opak je častým 
 jevem, jak dokládám jak popisem kritizované situace, tak i připojenou  žádostí.

Popis situace v PSP ČR :

Předřazením volacích karet u čtyř telefonních aparátů,v předsálí hlavní jednací síně
PSP ČR, bylo od 30. března 2001 zamezeno bezplatným hovorům, na účet Sněmovny. 
Jenom za měsíc duben 2001 tím bylo dosaženo úspory 14 020 Kč.
Doporučenými dopisy jsem vyzval šéfredaktory hlavních deníků, aby úsporné opatření
zaznamenali, ale též následovali tím, že budou platit za telefonáty svých  redaktorů,
kterými zatím zatěžují rozpočet PSP ČR.
Dodnes si nikdo "nevšimnul" modrého litinového aparátu Telecomu,  na jednom z nejvíce
frekventovaných míst Sněmovny. Na rozdíl  od provozování  nedalekého občerstvovacího
pultu, na rozdíl od služeb mnohem vzdálenějších jídelen PSP ČR. 
Dodnes marně kritizuji  diskriminační  nerovnost  vůči řadovým podnikatelům, kteří mají 
své provozovny v budovách Sněmovny. Ti musejí platit nejenom nájem, ale  mají  vlastní
odpočtové  elektroměry,  i  oddělenou  a  účtovanou  registraci  hovorů,  na stojanech 
telefonní ústředny PSP ČR. 
Jiní soukromí podnikatelé =  žurnalisté  =  však vytrvale požívají protekční výsady.
Neplatí nájem z místností, neplatí telefonické hovory, neplatí elektřinu .... 
Odhadem se jedná o částku 1 000 000 Kč za běžný rok, kterou hlídací psi demokracie 
čerpají z rozpočtu Poslanecké sněmovny. Spoléhají nejenom na přetrvávající rutinu z doby 
před listopadem 1989.  Těží  také z evidentního vlivu a zneužívané moci sdělovacích prostředků,
což se na příklad projevilo při  televizní  krizi 2000/2001, kterou tehdy většina žurnalistů, na rozdíl 
od dneška, nazývala stávkou!  V rozporu s logikou českého jazyka, v rozporu s výkladovými
slovníky našimi, i  anglosaského světa. Jenže demagogie a strach dokázaly paralyzovat  rozum 
a  politickou  statečnost.  Jenom  tehdy? 
Alibistický a oddalovací  přístup Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře
Poslanecké sněmovny nechce brát v úvahu = 
1/
Jednací řád PSP ČR v §117 jednoznačně říká, že bezplatné služby poskytuje Kancelář PSP
    ČR toliko orgánům a funkcionářům  Poslanecké sněmovny, poslancům a jejich klubům.
2/ Protizákonně existuje diskriminační rozdíl mezi soukromými podnikateli z oblasti 
     soukromých médií, a ze sféry jiných soukromých služeb, jako je např. prodejna oděvů.
3/ Nebere v úvahu, že i při eventuální odvetné blokádě informací  z PSP ČR, ze strany 
     soukromých  sdělovacích prostředků,  existují zákony o Českém  rozhlasu, o České 
     televizi, o České tiskové kanceláři. A že tyto veřejnoprávní organizace jsou ze zákona
     povinny  podávat pravdivé a vyvážené informace. Tedy též o dění v zákonodárném 
     sboru.
4/ Dosavadní praxe PSP ČR, ve svých důsledcích, je zatěžujícím  precedentem pro rozpočty 
     krajských zastupitelstev, ve vztahu  k místním  žurnalistům,  k vytváření  nezákonných  
     výsad. 

Žádost:
Vážený pane předsedo, 
často vystupujete jako zastánce tržních vztahů a férovosti. Proto doufám, že převezmete 
politickou  i organizační iniciativu ve výše zmíněném problému PSP ČR. Jako její vrcholný 
představitel. Je škoda,  že jsem  tyto  skutečnosti  nemohl  osobně  zmínit  při Vašem 
prosincovém setkání s novináři, akreditovanými i neakreditovanými v PSP ČR. Tím spíš,
že  parlamentní  problematika  je  nezanedbatelnou  částí  internetového  zpravodajství www.volny.cz/doklad-hubalek , které soustavně vydávám od 1. července 2000.
Na závěr této žádosti upozorňuji, že jsem doposud nedostal Vaši odpověď, právě na dotaz 
ohledně prosincového setkání s novináři v PSP ČR.

         S pozdravem a s přáním úspěšné práce
                                                                                          Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                
190 00  PRAHA 9  Českolipská 19         
                   

 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedená žádost  byla předána v kanceláři  předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu
      ČR, v pondělí 18. března 2002. 
2/  Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:
                  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                  nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx