BUBNÍK = poslanec = ODS = aktivita = dotaz ................................ 16. III. 2002
Kvůli čemu A. BUBNÍK družně komunikuje s poslancem ČSSD, i KSČM ? 
Dotaz  ve věci veřejné                                                                                                   Praha sobota 16. III. 2002
Poslanec ODS v  Parlamentu České republiky,  pan Augustin BUBNÍK
Věc: Vyhodnocení Vaší poslanecké práce v PSP ČR

Pane poslanče Augustine Bubníku,
     také při současné 47. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky = PSP ČR =
jako už vícekrát dříve,nemohl jsem přehlédnout Vaše veselé diskuse se stále stejnými kolegy,
v předsálí zasedací síně.
     Při skleničce coca-coly, nebo červeného vína. Obojí však  není podstatné, pro věcnou posla- 
neckou práci.  Důležité  jsou  výsledky, čestné  kompromisy,  jejich  společenská užitnost.
     A tak po mnoho měsíců se zájmem očekávám,  jaká mezistranická iniciativa vyjde z Vašich
už  tradičních  debat =  s  profesorem Zdeňkem JIČÍNSKÝM = poslancem  ČSSD,  a docentem
Zdeňkem  KLANICOU  =   poslancem  KSČM? 
    
Včera jsem otevřel Vaše internetové stránky na adrese www.psp.cz, abych se přesvědčil
o skutečném stavu věcí. Průkazně, na základě oficiálních a nejnovějších sdělení.
     Základním zjištěním je, že neexistuje žádná společná zákonodárná iniciativa, kterou byste
 podal s oběma výše jmenovanými poslanci.
     
Pro úplnost celkového pohledu, a jako podnět k obšírnějšímu vyjádření, předkládám stručné
shrnutí Vaší práce v PSP ČR, od 20. června 1998 až  do 15. března 2002 = podle internetu =

  Číslo
  tisku
    Téma  navrhovaného zákona          Pořadí
  mezi navrhovateli
  Stav projednání
 146/0   Ochrana přírody a krajiny         8.   z   11   Zamítnut = 1.čtení
 293/0   Ochrana olympijských symbolik         2.  ze    4   Zák.č.60/2000 Sb.
 509/0   Referendum o veřejné správě       25.  z    29   Zamítnut = 1.čtení
 512/0   O pohřebnictví         8.  ze   31   Zpětvzetí = 1.čtení
 596/0   K výkonu funkcí ve st.organiz.         3.  ze   22   Zák.č.422/2000 Sb.
 597/0   K výkonu funkce v Policii ČR         3.  z    23     Zák.č.424/2000 Sb.
 599/0   Osvětimská a jáchymovská lež       27.  ze  76   Zák.č.405/2000 Sb.
 630/0   Novela trestního zákona       10.  z   15   Zamítnut = 1. čtení
 726/0   Státní správa,školská samospr.       40.  z    55   Zamítnut = 1. čtení
 790/0   Dotace soukromým školám         9.  z    30   Zák.č.255/2001 Sb.
 791/0   Státní správa,školská samospr.        39.  z   39   Zamítnut = 2. čtení
 800/0   Ochrana osobních údajů        53.  z   55   Zák.č.177/2001 Sb.
 947/0   Státní správa,školská samospr.         35  ze  45   2.čtení =obec.rozpr.

    Je známou skutečností, že k navrhovateli zákona se připojuje více dalších poslanců, aby návrh
podpořili svým podpisem, aniž by na předloze pracovali,  sebemenším způsobem. Jejich pracovní
podíl je pouze demonstrativní. 
   Ve výše akcích tuto skutečnost navíc vyjadřuje pořadí podpisů. Všechny jsou řazeny neabecedně. 
Což  daleko silněji hovoří k problematice o  skutečném  a  dělném  spoluautorství.

    Pane poslanče, i když nekandidujete v nastávajících volbách do PSP ČR, jistě Vaše stanovisko
bude zajímat mnohé občany, zejména z řad bývalých politických vězňů režimu KSČ. Proto uvítám
Vaše prohlášení, ať už prostřednictví České tiskové kanceláře, nebo v tiskovinách Konfederace
politických vězňů České republiky.
    Pokud budete ignorovat tento dotaz, i tak naplníte smysl zpravodajství DOKLAD = průkazného
 svědectví o naší době. Stejně jako vypovídá potvrzení  o doporučeném dopisu s nabídkou pracovní
podpory, hned po Vašem zvolení do PSP ČR.   Neodpověděl jste.  Proto, v zájmu naprosté průkaznosti
přikládám kopii zmíněného potvrzení,  z  11. července 1998:


        S pozdravem a s přáním lepších dní                              Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                               
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                              190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dotaz byl  odeslán adresátovi elektronickou poštou do Poslanecké sněmovny, 
      16. března 2002. 
2/  Originál kopie podacího lístku je delší o jeden prázdný sloupec, mezi směrovacím číslem 
      a razítkem. Kvůli vodorovnému okopírovaní, nemaje zatím rotační program, bylo nutné 
      zápis zkrátit přehyby ve volném sloupci. 

3/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:
                  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                  nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 20. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx