Institut = zákon = odsunut = FILIP : HUBÁLEK = upřesnění ............ 14. III. 2002 
Oddalovací  taktika svědčí o alibistickém vztahu poslanců k nevhodnému zákonu 
Poslanecká sněmovna svým hlasováním = před dnešním polednem = sice  nezamítla návrh zákona
o Institutu pro dokumentaci totality, ale hned  dalším hlasováním odsunula jeho okamžité schválení 
tím, že přikázala další předjednání. Tentokrát už ne v Petičním výboru, ale ve Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Obě hlasování proběhla po obšírné diskusi, která je podrobně zaznamenána ve stenogramech,
zachycujících jak projevy, tak i výsledky hlasování. Tyto dokumenty jsou běžně dostupné na
internetových stránkách  www.psp.cz . Při zevrubném zkoumání dávají přesný obraz o způsobech
mnohých poslanců, o tom,  kdo je kdo. 
Poslanec Vojtěch FILIP dodatečně opravil, při autorizačním podpisu,  své  přeřeknutí, které by 
jinak bylo zaneseno do definitivní verze parlamentních dokumentů. Mluvil o Slavomíru HUBÁLKOVI, ačkoli se jednalo o Bohuslava HUBÁLKA.. 
Nikdo z pravicových poslanců Petičního výboru v diskusi neuplatnil má zdůvodnění proti zákonu
Institutu pro dokumentaci totality, ačkoli byla doručena všem, bez rozdílu. Proto tvrzení poslance
Vojtěcha FILIPA z KSČM, že jedná na můj podnět je v zásadě pravdivé, neboť i on je členem Petičního
 výboru.  I jemu sekretariát Petičního výboru  předal  mé odmítavé stanovisko, podložené nejen
poučeními z funkce ředitele Střediska pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při
Ministerstvu spravedlnosti ČR 
(1994) , současného aktivisty a badatele,  ale i neplaceného člena 
poradního sboru ředitele ÚDV ZK, Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA.      
     Konjunkturální a funkčně nadbytečný Institut,  jako zaopatřovací ústav
         pro bývalé poslance a jejich kamarády,  tudíž nemá nic společného
              s    p o c t i v ý m i,     d e m o k r a t  i c k ý m i     p o s t o j i.
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/ Předseda Václav KLAUS/ODS, ač byl v budově, nehlasoval =  podle dohody o reciprocitě = 
      předseda vlády  Miloš ZEMAN/ČSSD  byl  na služební cestě.
Pamatujme:
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                   nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 20. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx