KPV ČR : příspěvky = machinace : daně = OPRAVA = upřesnění,  12. III. 2002 
Členské příspěvky nepodléhají dani, ale výroční zpráva tento příjem neuvádí.  
Oprava ve věci veřejné                                                Praha úterý 12. III. 2002

Ministerstvo  financí   České  republiky,  Ing.  Jiří  R U S N O K
Věc: Bezplatná přeprava účastníků odboje,  změna v Cenovém věstníku MF ČR

Vážený pane ministře,
    omlouvám se a napravuji chybu, týkající se zdanění členských příspěvků
Konfederace politických vězňů ČR,  a snad i příjmů  za  prodej  kontrolních
známek pro bezplatnou přepravu odbojářů, jak jsem je zmínil ve své žádosti
z neděle 10. března 2002.
     Spoléhal jsem na bezproblémové diskuse s několika členy KPV ČR,
ohledně této záležitosti.  Proto jsem  nestudoval  zákon č. 586/1992 Sb.
o  daních  z  příjmů. Věnoval jsem spoustu času na hledání základního
zákonného důvodu pro bezplatnou přepravu  odbojářů, kvůli zrušenému §59
v zákoně č.100/1988 Sb.  Marně  jsem se  totiž  dotazoval  na  všemožných
kompetentních místech.  Konče u autora zákona, tedy na ministerstvu práce
a sociálních věcí.
    Teprve při včerejším celodenním studijním pobytu, v archivu mimo Prahu,
mě napadala pochybnost. Dnes jsem v knihovně vyhledal   zákon o daních
z příjmů a zjistil  v   § 19, že  členské  příspěvky  podobných  organizací
jsou osvobozeny od daně z příjmů. 
Zdanění  příjmů  za přepravní kupony
se mi nejeví docela jasně. Může je upravovat jiný předpis. Jenže tohle všechno
by měly zmiňovat výroční hospodářské zprávy KPV ČR.
  Jinak nemám, co bych v nedělní žádosti doplňoval a měnil.
 
     S pozdravem a s přáním úspěšné práce,        Bohuslav HUBÁLEK
                                                                     
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
     

 
Doplňující informace:
1/ Dopis , s výše uvedenou opravou a omluvou,  byl  odeslán ministru financí elektronickou
     poštou 12. III. 2002, v 16:06 hodin.  
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx