KPV ČR : jízdné : příspěvky = machinace : dotace : daně .....................   10. III. 2002 
Dva důkazy o manipulacích v tabuizované Konfederaci politických vězňů ČR.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Důkaz 1 =
   Ve Zpravodaji č.3/2001 hospodář KPV ČR uvádí "zprávu o hospodaření v roce
   2000", aniž kdekoli vykazuje příjmy za členské příspěvky a přepravní známky. 
   Ale ani zdanění těchto peněz = více než milionu Kč.
    
 
Důkaz 2 =
    Politický vězeň, skrytý pod značkou Hc , kritizuje zmanipulování valné hromady
    KPV ČR = v periodiku pražské pobočky Věrni zůstaneme,  č.9/2001:

   
 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedené důkazy byly  odeslány ministru financí elektronickou  poštou, 10. III. 2002,
     jako přílohy k žádosti z téhož dne. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx